TECHmED

Peter Blahút

Sínusová bradykardia

Sinoatriálny uzol


Frekvencia a Sínusový Rytmus


Sínusová bradykardia


EKG a Sínusová bradykardiaSínusová bradykardia


Najčastejšie príčiny sínusovej bradykardie


Vágové manévre


Potápačsky reflex cicavcovSínusový RytmusSínusová bradykardiaSínusová bradykardia a AV blokáda I. stupňaFibrilácia predsieni