TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Sínusová pauza (Sinus arrest)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Sínusová pauza (Sinus arrest)

Sinus pause, Sinus arrest

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

SA uzol (P a T bunky)


Sinoatrial node, P and T cells

Sínusová pauza (Sinus arrest)


EKG a Sínusová pauza (Sinus arrest)ECG 3rd degree sa block, junctional rhythm

Sínusová pauzaECG sinus arrest, sinus pause

Sínusová pauzaECG sinus arrest, sinus pause

Sínusová pauzaLaddergram, S, S-A, A, sinus rhythm

Sínusový rytmusladdergram sinus arrest, sinus pause, pp pause

Sínusová pauzaECG sinus arrest (pause)

Sínusová pauzaECG sinonatrial node arrest, pause

Sínusová pauza

sinoatrial node arrest, pause


ECG 3rd degree sa block vs. sinus arrest, pause

SA blokáda III. stupňa

 • Na začiatku sú 2 sínusové P vlny
 • Potom nasleduje pauza (bez P vĺn)
 • Pauza je presne 4-násobok PP intervalu
  • Počas pauzy generuje SA uzol impulzy
   • ale sú blokované (nevznikajú P vlny)
  • Keby SA uzol prechodne prestal generovať impulzy (sínusova pauza)
   • pauza by nebola X-tý násobok PP intervalu
  • Pauza trvá 4 sekundy, potom sa reaktivuje sínusový rytmus
 • SA blokáda III. stupňa je dlhodobá
  • toto je raritné EKG, kedy sa reaktivoval sínusový rytmus
3rd degree SA block


ECG sinoatrial node arrest, pause

Sínusová zástava (Sinus arrest)


Peter Blahút
techmed@techmed.sk