TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Sínusová tachykardia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Sínusová tachykardia

Sinus tachycardia

Peter Blahút Peter Blahút Liečba

Sinoatriálny uzol

 • Automaticita
 • Overdrive suppression
  • Impulzy sa po prevodovom systéme šíria z ložiska
   • ktoré generuje impulzy s najvyššou frekvenciou
  • Ložisko s najvyššou frekvenciou deaktivuje ložiská
 • Sinoatriálny uzol (SA uzol)
  • Spontánne generuje impulzy s frekvenciou 60 - 100/min.
  • ostatné ložiská generujú impulzy s nižšou frekvenciou

sina-atrial node (SA node) and heart conduction system

Frekvencia a Sínusový Rytmus


Sínusová tachykardia


EKG a Sínusová tachykardia

sa node sinus tachycardia


ECG sinus tachycardia

Sínusová tachykardia


Najčastejšie príčiny Sínusovej tachykardie
ECG camel hump appearance, hidden P waves in sinus tachycardia Camel hump

Sínusová tachykardiaECG normal sinus rhythm, heart rate 77 bpm

Sínusový rytmusECG sinus tachycardia, heart rate 150bpm, normal P waves, electrical qrs alternans

Sínusová tachykardia

 • Frekvencia: 150/min.
 • Fyziologická P vlna
  • Pozitívna (I, II)
  • Negatívna (aVR)
 • P vlny nasadajú tesne na T vlny a spolu vytvárajú "dva hrby"
 • QRS alternans - mení sa amplitúda QRS komplexov
sa node sinus tachycardia


ECG sinus tachycardia, heart rate 120bpm, normal P waves

Sínusová tachykardia

 • Frekvencia: 120/min.
 • Fyziologická P vlna
  • Pozitívna (I, II)
  • Negatívna (aVR)
 • P vlny sú lepšie hodnotiteľné, nenasadajú na T vlny
sa node sinus tachycardia


ECG sinus rhythm, heart rate 75bpm, normal P waves

Sínusový rytmus

 • Frekvencia: 75/min.
  • Keby bola frekvencia > 100/min., tak ide o sínusovú tachykardiu
 • Fyziologická P vlna
  • Pozitívna (I, II)
  • Negatívna (aVR)
sa node sinus tachycardia


ECG unifocal atrial tachycardia

Fokálna predsieňová tachykardia

 • Frekvencia: 120/min.
 • P vlna nemá fyziologický tvar
  • Negatívna (II, III, aVF)
  • Pozitívna (V1)
  • Fyziologická P vlna nie je negatívna (II, III, aVF), a pozitívna (V1)
 • Na tomto EKG nie je sínusový rytmus
ectopic unifocal focus