TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Sínusový rytmus

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Sínusový rytmus

Sinus rhythm, Normal sinus rhythm

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Sinoatriálny uzol

 • Automaticita
 • Overdrive suppression
  • Impulzy sa po prevodovom systéme šíria z ložiska
   • ktoré generuje impulzy s najvyššou frekvenciou
  • Ložisko s najvyššou frekvenciou deaktivuje ložiská
 • Sinoatriálny uzol (SA uzol)
  • Spontánne generuje impulzy s frekvenciou 60 - 100/min.
  • ostatné ložiská generujú impulzy s nižšou frekvenciou

Pacemaker sina-atrial node (SA node) and conduction system

Rytmus srdca

sinus rhythm, junctional rhythm, vetricular rhythm

Základné srdcové rytmy


P vlna a Sínusový Rytmus

P wave electrical vector limb leads aVR, II

P vlna a končatinové zvody


EKG a Sínusový rytmusSinoatrial SA node and sinus rhythm


ECG normal sinus rhythm

Sínusový Rytmus


Sínusový rytmus a EKG krivkaFrekvencia a Sínusový RytmusECG sinus tachycardia, electrical alternans

Sínusová tachykardiaECG sinus bradycardia

Sínusová bradykardiaECG sinus respiratory arrhythmia

Sínusová respiračná arytmiaECG sinus rhythm, P wave morphology and axis (upright in I and II, inverted in aVR), Narrow QRS complexes, constant PR interval, regular rhythm

Sínusový rytmus

sa node sinus rhythm


ECG sinus rhythm, narrow QRS, constant PQ PR interval, positive P wave II, negative P wave aVR

Sínusový rytmus

 • Frekvencia: 75/min.
 • Fyziologická P vlna
  • Pozitívna (I, II)
  • Negatívna (aVR)
 • Konštantný PQ interval (0,16s)
 • Nerozšírený QRS komplex (<0,12s)
sinoatrial node sinus rhythm


ECG sinus rhythm, regular rhythm 75bpm, normal P waves, narrow QRS, constant PQ PR interval

Sínusový rytmus

 • Frekvencia: 75/min.
 • Fyziologická P vlna
  • Pozitívna (I, II)
  • Negatívna (aVR)
 • Konštantný PQ interval (0,12s)
 • Nerozšírený QRS komplex (<0,12s)
sinoatrial node sinus rhythm


ECG respiratory sinus arrhytmia, irregular respiratory rhythm

Sínusová respiračná arytmia

 • Priemerná frekvencia: 80/min.
 • Fyziologická P vlna
  • Pozitívna (I, II)
  • Negatívna (aVR)
 • Akcia srdca je nepravidelná (mení sa dĺžka PP intervalu, aj RR intervalu)
 • Ide o sínusový rytmus (s respiračnou arytmiou)
  • pretože impulzy vznikajú v SA uzle
 • Konštantný PQ interval (0,16s)
 • Nerozšírený QRS komplex (<0,12s)
sinoatrial node sinus rhythm


ECG atrial focal tachycardia

Fokálna predsieňová tachykardia

 • P vlna nemá fyziologický tvar
  • Negatívna (II, III, aVF)
  • Pozitívna (V1)
  • Fyziologická P vlna nie je negatívna (II, III, aVF), a pozitívna (V1)
 • Frekvencia: 120/min.
 • Na tomto EKG nie je sínusový rytmus
focal atrial tachycardia, ectopic atrial focus


ECG irregular rhythm atrial fibrillation

Fibrilácia predsieni

 • Frekvencia 80/min.
 • Akcia srdca je nepravidelne nepravidelná (rôzne RR intervaly)
 • Nevidíme P vlny, pretože impulzy nevznikajú v SA uzle
 • Na EKG je fibrilácia predsieni (najčastejšia srdcová arytmia)
  • V predsieňach je množstvo ektopických ložísk (mikro re-entry)
  • Každé ložisko vytvára vlastný vektor a aktivuje predsiene
  • Predsiene majú frekvenciu 350-600/min. preto nevidíme P vlny
  • QRS komplexy sú nepravidelne nepravidelné (rôzne RR intervaly)
   • Pretože impulzy z predsieni (350-600/min.)
    • sú nepravidelne filtrované cez AV uzol
atrial fibrillation, micro reentry

Peter Blahút
techmed@techmed.sk