TECHmED

Peter Blahút

Sínusový rytmus

Sinoatriálny uzol


Rytmus srdca

Základné srdcové rytmy


P vlna a Sínusový Rytmus

P vlna a končatinové zvody


EKG a Sínusový rytmusSínusový Rytmus


Sínusový rytmus a EKG krivka


Frekvencia a Sínusový RytmusSínusová tachykardiaSínusová bradykardiaSínusová respiračná arytmiaSínusový rytmusSínusový rytmusSínusový rytmusSínusová respiračná arytmiaFokálna predsieňová tachykardiaFibrilácia predsieni