TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Široko-komplexová tachykardia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Širokokomplexová tachykardia

Wide QRS complex tachycardia

Peter Blahút Peter Blahút Liečba

Široký QRS komplex

 • Vzniká pri poruche vedenia impulzu v komorách
 • Cez myokard sa impulz šíri pomaly
  • Preto bude depolarizácia komôr pomalšia (>0,12s)
  • Na EKG bude široký QRS komplex (>0,12s)

ECG Wide QRS complex, QRS duration greater than 120ms

Širokokomplexová tachykardia

Wide complex tachycardia, ventricular tachycardia Wide complex tachycardia, SVT with aberrant conduction due to bundle branch block, RBBB, LBBB Wide complex tachycardia, Orthodrome AV, SVT with aberrant conduction due to the Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrome
arrows
Differential Diagnosis of Wide-Complex Tachycardia

Širokokomplexová tachykardia


Diferenciálna diagnostika


Pravdepodobnosť mechanizmu


EKG a Komorová tachykardia

 • Komorová tachykardia (KT) vytvára na EKG charakteristické EKG znaky
  • Každý znak má určitú senzitivitu a špecificitu
  • KT nemá nikdy na EKG všetky znaky
 • Mechanizmus širokokomplexovej tachykardie
  • musí byť jasný do niekoľkých sekúnd (kvôli liečbe)
 • Na rýchlu diagnostiku širokokomplexovej tachykardie
Heart ventricular ectopic focus, ventricular tachycardia

Diagnostické algoritmyECG wide QRS complex tachycardia, ventricular tachycardia

Širokokomplexová tachykardia

 • Šírka QRS 0,2s
 • Frekvencia 160/min.
 • Na EKG sú typické znaky komorovej tachykardie
  • Šírka QRS 0,2s (QRS > 0,16s je typický pre KT)
  • Negatívna prekordiálna konkordancia (všetky QRS V1-V6 sú negatívne)
 • Na EKG je komorová tachykardia
 • Brugada algoritmus (najpoužívanejší diagnostický algoritmus)
Heart ventricular ectopic focus, ventricular tachycardia


ECG aberrant AVNRT with RBBB, aberrant wide complex supraventricular (SVT) tachycardia

Širokokomplexová tachykardia

Heart aberrant AVNRT with RBBB, aberrant wide complex supraventricular tachycardia


ECG Orthodrome AVRT, pre-excited wide QRS complex tachycardia, aberrant AVRT SVT tachycardia

Širokokomplexová tachykardia

 • Šírka QRS 0,2s
 • Frekvencia 200/min.
 • Ide o pacienta s WPW syndrómom
 • Komorová tachykardia a SVT s akcesórnou dráhou
 • Na EKG je s najväčšou pravdepodobnosťou antidrómna AVRT
  • Pretože pacient má WPW syndróm (na EKG pri sínusovom rytme)
   • Pri AVRT impulz krúži medzi predsieňami a komorami
  • No aj pacienti s WPW syndrómom môžu dostať komorovú tachykardiu
   • Impulz nekrúži, ale vychádza z ektopického komorového ložiska
Heart re-entry, Orthodrome AVRT, pre-excited wide complex tachycardia

Peter Blahút
techmed@techmed.sk