TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Skorý diastolický šelest

šípka späť

Skorý diastolický šelest

Peter Blahút
techmed@techmed.sk


Skorý diastolický šelest


auskultácia skorý diastolický šelest


Peter Blahút
techmed@techmed.sk