TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Skorý diastolický šelest

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Skorý diastolický šelest

Peter Blahút
techmed@techmed.sk
šípka späť

Skorý diastolický šelestSkorý diastolický šelest

Skorý diastolický šelest


auskultácia skorý diastolický šelest auskultácia skorý diastolický šelest


Peter Blahút
techmed@techmed.sk