TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Skorý systolický šelest


Skorý systolický šelest

Peter Blahút
techmed@techmed.sk


Skorý systolický šelest

Pri systole komôr sa uzatvárajú atrioventrikulárne chlopne. V prípade regurgitácie atrioventrikulárnych chlopní vzniká regurgitácia a vírenie krvi do predsiení, čo počujeme ako decrescendo skorý systolický šelest. Často vzniká pri akútnej mitrálnej regurgitácii (pri ruptúre chordae tendineae, alebo palilárnych svalov). Chronická regurgitácia spôsobí dilatáciu predsiení a skorý systolický šelest sa potom mení na holosystolický šelest, pretože krv môže regurgitovať počas celej systoly do dilatovaných predsiení. Skorý systolický šelest nasadá na prvú srdcovú ovzu a končí pred druhou srdcovou ozvou, keď sa vyrovná tlak medzi predsieňami a komorami. Niekedy vzniká aj pri stenóze pulmonálnej chlopne. Všeobecne platí zásada, že intenzita šelestov pravého srdca sa zvyšuje pri nádychu, kedy klesá intratorakálny tlak a zvyšuje sa plnenie pravého srdca.

auskultácia skorý systolický šelest

Skorý systolický šelest

Mitrálna regurgitácia
Prolaps mitrálnej chlopne
Pulmonálna stenózaPeter Blahút
techmed@techmed.sk