TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Skorý systolický šelest

šípka späť

Skorý systolický šelest

Peter Blahút
techmed@techmed.sk


Skorý systolický šelest


auskultácia skorý systolický šelest


Peter Blahút
techmed@techmed.sk