TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Skorý systolický šelest

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Skorý systolický šelest

Peter Blahút
techmed@techmed.sk
šípka späť

Skorý systolický šelestSkorý systolický šelest
Skorý systolický šelest


auskultácia skorý systolický šelest auskultácia skorý systolický šelest


Peter Blahút
techmed@techmed.sk