TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Skryté vedenie

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Skryté vedenie

Concealed conduction, Concealed extrasystoles, Pseudo AV block, Reciprocal Echo beat

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Prevodový systém a Skryté vedenie


Heart conduction systome, SA node, AV node, Bundle branch

Mechanizmus Skrytého vedenia


Komorová extrasystola a Skryté vedenie

ECG concealed conduction, interpolated ventricular premature complex (VPC), partial refractoriness in AV junction, prolonged PR interval

Skryté vedenie a Komorová extrasystola



ECG concealed conduction, interpolated ventricular premature impulse (VPC) enters the His-Purkinje system and atrioventricular (AV) node retrogradely

Skryté vedenie a Komorová extrasystola



ECG ventricular premature complex, complete refractoriness in the AV junction, not conducted sinus impulse

Komorová extrasystola (KES)


Fibrilácia predsieni a Skryté vedenie


ECG irregular ventricular rate in atrial fibrillation, concealed conduction, partial refractory period

Skryté vedenie a Fibrilácia predsieni


Pseudo AV blokáda a Skryté vedenie


ECG concealed conduction, Pseudo 2nd degree AV block induced by concealed AV junctional extrasystole

Skryté vedenie a Pseudo AV blokáda II. stupňa (Mobitz II)



ECG pseudo 1st degree AV block, concealed conduction

Skryté vedenie a Pseudo AV blokáda I. stupňa


Recipročný Echo úder a Skryté vedenie


ECG reciprocal (echo) beat, Atrial echo beat, Junctional echo beat, Ventricular echo beat

Skryté vedenie a Recipročné Echo údery



ECG pseudo 1st degree AV block, Ventricular reciprocal echo beat

Skryté vedenie a Pseudo AV blokáda I. stupňa



ECG atrial reciprocal (echo) beat, 2nd degree AV block - Mobitz I - Wenckebach

Predsieňové Echo a AV blokáda II stupňa (Wenckebach)


Peter Blahút
techmed@techmed.sk