TECHmED

Peter Blahút

Skryté vedenie

Prevodový systém a Skryté vedenie


Mechanizmus Skrytého vedenia


Komorová extrasystola a Skryté vedenie

Skryté vedenie a Komorová extrasystolaSkryté vedenie a Komorová extrasystolaKomorová extrasystola (KES)


Fibrilácia predsieni a Skryté vedenie


Skryté vedenie a Fibrilácia predsieni


Pseudo AV blokáda a Skryté vedenie


Skryté vedenie a Pseudo AV blokáda II. stupňa (Mobitz II)Skryté vedenie a Pseudo AV blokáda I. stupňa


Recipročný Echo úder a Skryté vedenie


Skryté vedenie a Recipročné Echo úderySkryté vedenie a Pseudo AV blokáda I. stupňaPredsieňové Echo a AV blokáda II stupňa (Wenckebach)