TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Split druhej srdcovej ozvy


Split druhej srdcovej ozvy

Peter Blahút
techmed@techmed.sk


split rážštep druhej srdcovej ozvy

Pri zdravom srdci sa pri druhej srdcovej ozve uzatvárajú semilunárne chlopne synchrónne do 40ms. Aortálna chlopňa sa uzatvára tesne pred pulmonálnou, no nepočujeme to, preto hovoríme o synchrónnom uzavretí chlopní. Ak sa tieto chlopne uzatvárajú asynchrónne s opozdením viac ako 40ms vzniká split (rázštep) II. srdcovej ozvy. Split II. srdcovej ozvy je fyziologický počas inspíria. V inspíriu sa chlopne uzatvárajú asynchrónnejšie a v expíriu synchrónnejšie. Počas inspíria sa zvyšuje negatívny intratorakálny tlak, zvýši sa návrat krvi do pravého srdca a predĺži sa doba systoly pravej komory, čiže v inspíriu sa neskôr uzavrie pulmonálna chlopňa. V expíriu sa doba systoly pravej komory naopak skracuje a chlopne sa uzatvárajú synchrónnejšie. V inspíriu hovoríme, že ide o fyziologický split II. srdcovej ozvy. Paradoxný split II. srcovej ozvy (viazaný na expírium) vzniká pri predĺžení začiatku systoly ľavej komory, alebo pri predĺženom trvaní systoly ľavej komory. Perzistentný split II. srdcovej ozvy je nezávislý od dýchania a väčšionou ide o závažný hemodynamický defekt.

split rážštep druhej srdcovej ozvy

Fyziologické split II. srdcovej ozvy

Objavuje sa pri zdravom srdci počas inspíria

Paradoxný split II. srdcovej ozvy

Blokáda ľavého Tawarového ramienka - predĺžený začiatok systoly ľavej komory
Aortálna stenóza - predĺžená systola ľavej komory
Hypertrofická kardiomyopatia - predĺžená systola ľavej komory

Perzistentný split II. srdcovej ozvy

Blokáda pravého Tawarového ramienka - predĺžený začiatok systoly pravej komory
Defekt predsieňového septa - predĺžená systola pravej komory
Stenóza pulmonálnej artérie - predĺžená systola pravej komory
Embólia do artérie pulmonalis - predĺžená systola pravej komory
Mitrálna regurgitácia - skrátená systola ľavej komory
Defekt komorového septa - skrátená systola ľavej komoryPeter Blahút
techmed@techmed.sk