TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Split prvej srdcovej ozvy


Split prvej srdcovej ozvy

Peter Blahút
techmed@techmed.sk


split rážštep prvej srdcovej ozvy

Na začiatku systoly vzniká prvá srdcová ozva uzavretím atrioventrikulárnych chlopní (mitrálnej a trikuspidálnej). Atrioventrikulárne chlopne sa uzatvárajú synchrónne. V skutočnosti sa mitrálna chlopňa uzavrie tesne pred trikuspidálnou, pretože kontrakcia ľavej komory fyziologicky predchádza kontrakaciu pravej komory. Toto opozdenie ale nepočujeme a hovoríme o synchrónnom uzavretí chlopní. Ak sa chlopne uzatvárajú asynchrónne, s opozdením viac ako 30 ms, čo už počujeme, tak vzniká split (rázštep) I. srdcovej ozvy. Split vzniká pri štrukturálnych ochoreniach, alebo pri poruche vodivého systému srdca.

auskultácia, split rážštep prvej srdcovej ozvy

Split I. ozvy s mitrálnym opozdením

Myxom ľavej predsiene

Split I. ozvy s trikuspidálnym opozdením

Blokáda pravého Tawarového ramienka
Myxom pravej predsiene

Split I. ozvy s akcentovanou trikuspidálnou zloškou

Defekt predsieňového septa
Ebsteinová anomália



Peter Blahút
techmed@techmed.sk