TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Split prvej srdcovej ozvy

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Split prvej srdcovej ozvy

Peter Blahút
techmed@techmed.sk
šípka späť

Split prvej srdcovej ozvysplit rážštep prvej srdcovej ozvy

split rážštep prvej srdcovej ozvy


auskultácia, split rážštep prvej srdcovej ozvy auskultácia, split rážštep prvej srdcovej ozvy


Peter Blahút
techmed@techmed.sk