TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Splynulý a Pseudosplynulý sťah pri pacingu

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Splynulý a Pseudosplynulý sťah pri pacingu

Ventricular fusion beat and Ventricular pseudofusion beat pacemaker activity

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Komorová extrasystola a Vlastný QRS sťah

Single chamber pacemaker, VVI mode


Pacemaker VVI mode pacing, paced QRS complexes, ventricular extrasystole, normal QRS, Lower rate limit

VVI pacemaker


Splynulý sťah pri pacingu

 • Splynulý sťah (Fusion beat)
  • Vzniká, keď sú komory súčasne aktivované cez 2 impulzy
   • Jeden impulz z elektródy pacemakera
   • Druhý impulz je vlastný
  • T vlna po splynulom sťahu
   • Je iná ako T vlna po vlastnom QRS komplexe

 • Splynulý sťah (bez pacemakera) je znak komorovej tachykardie
  • Jeden impulz je supraventrikulárny
  • Druhý impulz je z ektopického ložiska v komore


ECG pacemaker fusion beat


Pacemaker VVI mode, fusion beats, pseudofusion beats

VVI pacemaker


Pseudosplynulý sťah pri pacingu

 • Pseudosplynulý sťah (Pseudofusion beat)
  • Je vlastný QRS komplex
   • Ktorý je prekrytý stimulačným artefaktom
  • Stimulačný artefakt vznikne ale v refraktérnej fáze komôr
   • Preto komory ignorujú pacing
  • T vlna po pseudosplynulom sťahu
   • Je rovnaká ako T vlna po vlastnom QRS komplexe

 • Načasovanie pseudosplynulého sťahu:
  • Stimulačný artefakt vznikne na konci LRL intervalu
   • Ale tesne pred LRL začne vznikať vlastný QRS
  • Komorová elektróda zosníma vlastný QRS (pozitívny sensing)
   • Už neskoro (pretože už prebehol pacing komôr)


ECG pacemaker pseudofusion beat


Pacemaker VVI mode, fusion beats, pseudofusion beats

VVI pacemaker


Peter Blahút
techmed@techmed.sk