TECHmED

Peter Blahút

Splynulý a Pseudosplynulý sťah pri pacingu

Komorová extrasystola a Vlastný QRS sťahVVI pacemaker


Splynulý sťah pri pacinguVVI pacemaker


Pseudosplynulý sťah pri pacinguVVI pacemaker