TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Srdce a EKG

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Srdce a EKG

Heart and ECG

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Srdce a Krvný obeh

 • Srdce je pumpa, ktorá synchrónne čerpá krv do 2 obehov
  • Do malého obehu (do pľúc)
  • Do veľkého obehu (do systémového obehu)
 • Srdce ako pumpa2 časti:
 • Do pravej predsiene (PP)
  • Priteká odkysličená krv z veľkého obehu cez
  • Potom pokračuje cez trikuspidálnu chlopňu (TrC)
   • do pravej komory
 • Pravá komora (PK)
  • Vypumpuje krv do pľúc cez pulmonálnu chlopňu (PuC)

 • Do ľavej predsiene (ĽP)
  • Priteká okysličená krv z pľúc
  • Potom pokračuje cez mitrálnu chlopňu (MiC)
   • do ľavej komory
 • Ľavá komora (ĽK)
  • Vypumpuje krv do veľkého obehu cez aortálnu chlopňu (AoC)
Heart with systemic and pulmonary circulation

Prevodový systém srdca

 • Srdce má 2 základné funkčné časti:
  • Prevodový systém
   • Sú tenké "drôtiky", ktoré prevádzajú impulzy po srdci
   • Impulzy spontánne vznikajú v SA uzle
    • šíria sa po srdci a aktivujú pracovný myokard
  • Pracovný myokard
   • Je srdcový sval, pri podráždení impulzom sa kontrahuje
   • Vzniká systola predsieni, a následne systola komôr

 • EKG prístrojelektródy, ktoré sú nalepené na tele
  • EKG sníma šírenie elektrického impulzu po srdci
  • EKG nesníma mechanickú prácu srdca (systolu a diastolu)

Electrical conduction system of the heart

EKG a Elektrický impulz

 • EKG krivka znázorňuje šírenie impulzu po srdci
 • Impulz sa šíri
 • EKG krivka zobrazuje hlavne:
 • Elektrická aktivita v myokarde predsieni vytvára:
  • P vlnu (depolarizácia predsieni)
  • Ta vlnu (repolarizácia predsieni)
   • je skrytá v QRS komplexe

 • Elektrická aktivita v myokarde komôr vytvára

Heart with electrical vectors, with P wave and QRS complex

Hlavný srdcový vektor

 • Impulz aktivuje z SA uzla predsiene
 • Potom impulz prejde na komory cez AV uzol
  • A začne postupne aktivovať myokard komôr
 • Čím je myokard masívnejší
  • Tým masívnejší je aj srdcový vektor

 • Najprv sa aktivuje tenké komorové septum
  • Vzniká malý septálny vektor (VS)
 • Potom sa aktivuje masívna ľavá komora
  • Vzniká veľký hlavný vektor (VH)
  • Súčasne sa aktivuje aj tenká pravá komora
   • Malý vektor pravej komory
   • nemá na smer hlavného vektora vplyv
 • Nakoniec sa aktivuje báza ľavej komory
  • Vzniká malý terminálny vektor (VT)

Heart with septal, main, and terminal electrical vector

EKG zvody

 • EKG záznam má 12 zvodov
 • Každý zvod sa "pozerá" na vektory z iného uhla pohľadu
 • Princíp EKG krivky je:
  • Ak vektor smeruje
   • Ku zvodu - vzniká pozitívny kmit
   • Od zvodu - vzniká negatívny kmit

 • Vektory a zvody si musíte predstaviť v 3D priestore
  • Zvody zaznamenávajú v vektory v čase

Heart vectors with chest and limb leads

EKG a Srdcový vektor

Limb leads with heart vectors, and qrs complex formation Chest leads with heart vectors, and qrs complex formation

Končatinové zvody

Hrudné zvodyECG strip with sinus rhythm

Sínusový rytmus


Čo diagnostikuje EKG?