TECHmED

Peter Blahút

Srdce a EKG

Srdce a Krvný obeh


Prevodový systém srdca


EKG a Elektrický impulz


Hlavný srdcový vektor


EKG zvody


EKG a Srdcový vektor

Končatinové zvody

Hrudné zvodySínusový rytmus


Čo diagnostikuje EKG?