TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Srdcová pamäť (Pamäťové T vlny)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Srdcová pamäť (Pamäťové T vlny)

Cardiac memory, Memory induced T wave, Electrical remodeling, Chatterjee phenomenon (Post pacing T wave inversion)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Akčný potenciál a EKG


ECG action potential duration, T wave cardiac memory

EKG (zvod V6) a Akčný potenciál


Srdcová pamäťCardiac memory, Memory induced T wave, Electrical remodeling, Chatterjee phenomenon (Post pacing T wave inversion)

Srdcová pamäť a EKG

cardiac memory, ventricular tachycardia ECG Memory induced T wave

Široký QRS komplex

 • Počas abnormálnej depolarizácie komôr
 • Môže vzniknúť srdcová pamäť
  • Konkrétne v repolarizácii (T vlny)
cardiac memory, sinus rhythm ECG Chatterjee phenomenon (Post pacing T wave inversion)

Sínusová rytmus a Pamäťové T vlny

 • Po zmene abnormálnej depolarizácie
 • Si srdce pamätá repolarizáciu počas širokého QRS
  • Vzniknú pamäťové invertované T vlny

EKG a Pamäťové T vlnyECG WPW syndrome, Cardiac memory, Memory induced T wave, Electrical remodeling

WPW syndróm (Typ B)

 • WPW syndróm typ B
  • Skrátený PQ interval < 0,12s
  • Delta vlna a rozšírený QRS cca 0,15s
  • Negatívny QRS (V1)
   • Je to znak, že Kentov zväzok je v pravej predsieni
 • Rozšírený QRS komplex
  • Ide o abnormálnu depolarizáciu komôr
  • Sekundárne je abnormálna aj repolarizácia komôr
   • (ktorú si srdce často pamätá)
Heart cardiac memory, WPW syndrome, abnormal depolarization


ECG cardiac memory T waves, after WPW syndrome accessory pathway ablation

Pamäťové T vlnyECG cardiac memory, Memory induced T wave, Electrical remodeling, Chatterjee phenomenon (Post pacing T wave inversion)

Pamäťové T vlny


Peter Blahút
techmed@techmed.sk