TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Srdcové zlyhávanie a EKG

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Srdcové zlyhávanie a EKG

Contestive heart failure and ECG

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Srdcové zlyhávanie

 • SZ je stav, kedy srdce ako pumpa nedokáže adekvátne prečerpávať krv
  • pre potreby organizmu (tkanív)

 • SZ podľa mechanizmu delíme na:
  • Systolické SZ (Je znížený srdcový výdaj pri systole)
   • Komory sa nedokážu adekvátne kontrahovať pri systole
  • Diastolické SZ (Je znížené plnenie srdca pri diastole)
   • Komory sa nedokážu adekvátne dilatovať pri diastole
 • SZ podľa postihnutia srdcových oddielov delíme na:
  • Ľavostranné SZ (Ľavá komora nedokáže adekvátne pumpovať krv)
   • Krv sa hromadí pred ľavým srdcom v pľúcach
   • Pacienti majú dýchavicu
  • Pravostranné SZ (Pravá komora nedokáže adekvátne pumpovať krv)
   • Krv sa hromadí pred pravou komorou vo veľkom obehu
   • Pacienti majú opuchy dolných končatín

 • Najčastejšie príčiny SZ:

Congestive heart failure, coughing, swelling in ankles and legs

EKG a Srdcové zlyhávanieEKG triáda a Srdcové zlyhávanieECG triad of congestive heart failure: Low QRS voltage (limb leads), High QRS volate (precordial leads), Poor R wave progression

Chronické srdcové zlyhávaniePeter Blahút
techmed@techmed.sk