TECHmED

Peter Blahút

Srdcové zlyhávanie a EKG

Srdcové zlyhávanie


EKG a Srdcové zlyhávanie


EKG triáda a Srdcové zlyhávanieChronické srdcové zlyhávanie