TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / STEMI a Blokáda ľavého Tawarového ramienka

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

STEMI a blokáda ľavého Tawarového ramienka

STEMI infarction with left bundle branch block (LBBB), Sgarbossa criteria

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Blokáda ľavého Tawarového ramienka

 • BĽTR vzniká hlavne pre degeneratívny proces prevodového systému
  • Prevalencia BĽTR v populácii:
   • V 50. rokoch má BĽTR 1% ľudí
   • V 80. rokoch má BĽTR 17% ľudí
 • Kmeň ľavého Tawarového ramienka (ĽTR)
  • Zásobujú vetvy z RIA
  • Často aj kolaterály z PKA, a RCx
 • BĽTR ovplyvňuje depolarizáciu ľavej komory
 • BĽTR vzniká aj pri STEMI infarkte pre proximálnu oklúziu RIA
 • 50% pacientov s BĽTR a STEMI
  • nemá typické stenokardie (bolesti na hrudníku)

 • Novovzniknutá BĽTR so symptomatikou infarktu
  • sa považuje za ekvivalent STEMI
  • Problém je, či je BĽTR novovzniknutá, alebo stará?
 • Infarkt môže vzniknúť:
  • Súčasne s BĽTR
  • V teréne preexistujúcej BĽTR
Blood supply left bundle branch, PDA, LCx, RCA

EKG a BĽTR

 • Široký QRS komplex ≥ 0,12s
 • ST elevácie (V1-V3) a dominantné S
 • ST depresie (V5-V6, I, aVL) a dominantné R
 • Diskonkordancia
  • ST segment a T vlnyopačnej polarity ako QRS komplex

 • BĽTR na EKG vytvára obraz


ECG criteria LBBB without STEMI (V1-V3), ST elevation ECG criteria LBBB without STEMI (V6), ST depression

STEMI a BĽTR

 • Pri proximálnej oklúzii RIA vzniká
 • Ľavé Tawarové ramienko je zásobené
  • cez proximálne vetvy RIA, a často aj cez kolaterály PKA a RCx
  • Pri proximálnej oklúzii RIA nemusí vzniknúť BĽTR
   • Pre kolaterálne zásobenie z PKA a RCx

 • STEMI môže vzniknúť:
  • Súčasne s BĽTR
  • V teréne preexistujúcej BĽTR
Anterior STEMI myocardia infarction with new LBBB, proximal LAD occlusion (culprit artery, vessel)

Sgarbossa kritéria


EKG a Akútny STEMI s BĽTR

 • 1. Konkordantná ST elevácia > 1mm (V4-V6, aVL, I)
  • Vo zvodoch s pozitívnym QRS komplexom
  • 5 bodov
 • 2. Diskonkordantná ST elevácia ≥ 5mm (V1-V3)
  • Alebo ST elevácia > 25% hĺbky S kmitu
  • Vo zvodoch s negatívnym QRS kmomplexom
  • 2 body
 • 3. Konkordantná ST depresia > 1mm (V1-V3)
  • Vo zvodoch s negatívnym QRS komplexom
  • 3 body
 • Ak je počet bodov ≥ 3 (sú splnené Sgarbossa ktitéria)
  • Tak pacient má STEMI v teréne
   • BĽTR
   • alebo komorového pacingu

ECG Sgarbossa criteria STEMI infarction with LBBB, ST elevation, concordant ST depressionECG (V1) sgarbossa criteria, concordant ST depression


 • ST elevácia = 3,2mm
 • Hĺbka S kmitu = 10mm
 • 3,2/10 = 0,32 (32%)
 • ST elevácia je 32% S kmitu
 • 2 kritérium je pozitívne
  • (2 body)

EKG BĽTR vs. BĽTR + STEMI

BĽTR: BĽTR + akútny STEMI: Kritérium:
ECG criteria LBBB without STEMI infarction (V4-V6, aVL, I) ECG Sgarbossas criteria LBBB and STEMI, concordance ST elevation (V4-V6, aVL, I)
Konkordantná ST elevácia > 1mm
 • 5 bodov
ECG criteria LBBB without STEMI infarction (V1-V3) ECG Sgarbossas criteria LBBB and STEMI, disconcordant ST elevation (V1-V3)
Diskonkordantná ST elevácia ≥ 5mm
 • (Alebo ST elevácia > 25% hĺbky S)
 • 2 body
ECG criteria LBBB without STEMI infarction (V1-V3) ECG Sgarbossas criteria LBBB and STEMI, disconcordant ST depression (V1-V3)
Konkordantná ST depresia > 1mm
 • 3 body

BĽTR a Starý anteroseptálny STEMI

LBBB and septal Q wave


LBBB septal infarction, q wave in lateral ECG leads

Infarkt komorového septa a Blokáda ľavého Tawarového ramienkaECG Sgarbossa Criteria, acute STEMI and LBBB, Concordant ST depression greater than 1 mm in V1-V3 (score 3)

Akútny STEMI a BĽTR

STEMI infarction and left bundle branch block (LBBB), Sgarbossa Criteria


ECG Sgarbossa Criteria, acute STEMI and LBBB, Excessively discordant ST elevation greater than 5 mm

Akútny STEMI a BĽTR

 • Blokáda ľavého Tawarového ramienka
 • Konkordantná ST elevácia > 1mm (V4-V6, aVL, I)
  • Áno - V4 (5 bodov)
 • Diskonkordantná ST elevácia ≥ 5mm (V1-V3)
  • Áno - V2 (2 body)
 • Konkordantná ST depresia > 1mm (V1-V3)
  • Nie
 • Pacient má STEMI infarkt v teréne BĽTR
STEMI infarction and left bundle branch block (LBBB), Sgarbossa Criteria


ECG sgarbossa criteria, STEMI and LBBB, Concordant ST elevation greater than 1mm, Excessively discordant ST elevation greater than 5 mm

Akútny STEMI a BĽTR

 • Blokáda ľavého Tawarového ramienka
 • Konkordantná ST elevácia > 1mm (V4-V6, aVL, I)
  • Áno - V4 (5 bodov)
 • Diskonkordantná ST elevácia ≥ 5mm (V1-V3)
  • Áno - V2 (2 body)
 • Konkordantná ST depresia > 1mm (V1-V3)
  • Nie
 • Pacient má STEMI infarkt v teréne BĽTR
STEMI infarction and left bundle branch block (LBBB), Sgarbossa Criteria


ECG positive sgarbossa criteria with LBBB, 1mm concordant ST elevation in aVL

Akútny STEMI a BĽTR

STEMI infarction and left bundle branch block (LBBB), Sgarbossa Criteria

Peter Blahút
techmed@techmed.sk