TECHmED

Peter Blahút

STEMI a blokáda ľavého Tawarového ramienka

Blokáda ľavého Tawarového ramienka


EKG a BĽTR
STEMI a BĽTR


Sgarbossa kritéria


EKG a Akútny STEMI s BĽTR
EKG BĽTR vs. BĽTR + STEMI

BĽTR: BĽTR + akútny STEMI: Kritérium:

Konkordantná ST elevácia > 1mm
  • 5 bodov

Diskonkordantná ST elevácia ≥ 5mm
  • (Alebo ST elevácia > 25% hĺbky S)
  • 2 body

Konkordantná ST depresia > 1mm
  • 3 body

BĽTR a Starý anteroseptálny STEMIInfarkt komorového septa a Blokáda ľavého Tawarového ramienka
Akútny STEMI a BĽTR
Akútny STEMI a BĽTR
Akútny STEMI a BĽTR
Akútny STEMI a BĽTR