TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / STEMI a komorový pacing

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

STEMI a komorový pacing

STEMI infarction and ventricular paced rhythm (Sgarbossa criteria)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Komorový pacing

 • Je schopnosť pacemakera cez elektródu stimulovať komorový myokard
  • Elektróda stimuluje myokard elektrickým impulzom (tak ako SA uzol)
 • Komorová elektróda pacemakera sa zavádza do pravej komory
 • Pacing na EKG vidíme ako stimulačný artefakt (zvislá čiarka, po ang.: spike)
 • Komorový pacing vytvára na EKG obraz BĽTR
  • A BĽTR maskuje EKG znaky infarktu

paced ventricular rhythm and acute STEMI infarction

ECG ventricular paced rhythom with LBBB pattern

Sgarbossa kritéria


EKG a Akútny STEMI s komorovým pacingom

 • 1. Konkordantná ST elevácia > 1mm (V4-V6, aVL, I)
  • Vo zvodoch s pozitívnym QRS komplexom
  • 5 bodov
 • 2. Diskonkordantná ST elevácia ≥ 5mm (V1-V3)
  • Alebo ST elevácia > 25% hĺbky S kmitu
  • Vo zvodoch s negatívnym QRS komplexom
  • 2 body
 • 3. Konkordantná ST depresia > 1mm (V1-V3)
  • Vo zvodoch s negatívnym QRS komplexom
  • 3 body
 • Ak je počet bodov ≥ 3 (sú splnené Sgarbossa kritéria)
  • Tak pacient má STEMI v teréne
   • Komorového pacingu
   • alebo BĽTR

 • Komorový pacing na EKG spoznáme podľa
  • stimulačného artefaktu pred QRS komplexom

ECG Sgarbossa criteria STEMI infarction with ventricular paced rhythm, ST elevation, concordant ST depressionECG (V1) sgarbossa criteria, concordant ST depression, ventricular pacing


 • ST elevácia = 3,2mm
 • Hĺbka S kmitu = 10mm
 • 3,2/10 = 0,32 (32%)
 • ST elevácia je 32% S kmitu
 • 2 kritérium je pozitívne
  • (2 body)

Komorový pacing a Komorový pacing + STEMI

Komorový pacing: Komorový pacing + akútny STEMI: Kritérium:
ECG criteria LBBB without ventricular paced rhythm infarction (V4-V6, aVL, I) ECG Sgarbossas criteria during right ventricular RV pacing and STEMI, concordance ST elevation (V4-V6, aVL, I)
Konkordantná ST elevácia > 1mm
 • 5 bodov
ECG criteria ventricular paced rhythm without STEMI infarction (V1-V3) ECG Sgarbossas criteria during right ventricular RV pacing and STEMI, disconcordant ST elevation (V1-V3)
Diskonkordantná ST elevácia ≥ 5mm
 • (Alebo ST elevácia > 25% hĺbky S)
 • 2 body
ECG criteria ventricular paced rhythm without STEMI infarction (V1-V3) ECG Sgarbossas criteria during right ventricular RV pacing and STEMI, disconcordant ST depression (V1-V3)
Konkordantná ST depresia > 1mm
 • 3 body

Komorový pacing a Starý anteroseptálny STEMI

Ventricular paced rhythm, and septal Q wave


right ventricular RV pacing rhythm, septal infarction, q wave in lateral ECG leads

Infarkt komorového septa a Komorový pacing


Cabrera znak a Starý predný STEMI

 • Starý predný STEMI vytvára jazvu v myokarde
  • Počas šírenie impulzu okolo jazvy sa impulz "zasekáva"
  • A vzniká zárez (notch) počas depolarizácie komôr

 • Cabrera znak
  • Je zárez (notch) na ascendentnej časti S kmitu
  • Pri komorovom pacingu
   • Informuje o starom prednom STEMI

Cabrera sign (shelf-like notch on ascending S wave), old myocardial infarction during right ventricular pacing,


ECG ventricular paced rhythm, old anteroseptal STEMi myocardial infarction, DDD pacing, septal q wave, Cabrera sign

Starý anteroseptálny STEMI a Komorový pacing

Dual chamber pacing, septal necrosis infarction, old antero-septal infarction


ECG Positive Sgarbossa criteria in a patient with a ventricular paced rhythm, concordant ST depression

Akútny STEMI a Komorový pacing

 • Komorový pacing s obrazom BĽTR
 • Konkordantná ST elevácia > 1mm (V4-V6, aVL, I)
  • Nie
 • Diskonkordantná ST elevácia ≥ 5mm (V1-V3)
  • Nie
 • Konkordantná ST depresia > 1mm (V1-V3)
  • Áno (3 body)
 • Pacient má akútny STEMI infarkt v teréne komorového pacingu
 • Pacient mal na koronarografii
ventricular paced rhythm, posterior infarction, occlusion postero-lateral branch RCA

Peter Blahút
techmed@techmed.sk