TECHmED

Peter Blahút

STEMI a komorový pacing

Komorový pacing
Sgarbossa kritéria


EKG a Akútny STEMI s komorovým pacingom
Komorový pacing a Komorový pacing + STEMI

Komorový pacing: Komorový pacing + akútny STEMI: Kritérium:

Konkordantná ST elevácia > 1mm
  • 5 bodov

Diskonkordantná ST elevácia ≥ 5mm
  • (Alebo ST elevácia > 25% hĺbky S)
  • 2 body

Konkordantná ST depresia > 1mm
  • 3 body

Komorový pacing a Starý anteroseptálny STEMIInfarkt komorového septa a Komorový pacing


Cabrera znak a Starý predný STEMI
Starý anteroseptálny STEMI a Komorový pacing
Akútny STEMI a Komorový pacing