TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / STEMI pravej komory

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

STEMI pravej komory

Right ventricular STEMI infarction

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Pravá koronárna artéria

 • Prednú stenu zásobuje ramus interventricularis anterior (RIA)
 • Spodnú stenu zásobuje ramus interventricularis posterior (RIP)
 • Dominancia pravej koronárnej artérie
  • 70% ľudí má dominantnú pravú koronárnu artériu (PKA)
  • RIP vychádza z pravej koronárnej artérie
  • Proximálna oklúzia PKA vyvolá infarkt:
 • Dominancia ľavej koronárnej artérie
  • 10% ľudí má dominantnú ľavú koronárnu artériu (ĽKA)
  • RIP vychádza z ľavej koronárnej artérie (z RCx)
  • Proximálna oklúzia PKA vyvolá izolovaný infarkt pravej komory
   • Pretože spodná stena je zásobená cez RIP z ĽKA (cez RCx)


right ventricular STEMI infarction, right coronary artery dominance

Infarkt pravej komory

 • Pravú komoru zásobujú proximálne vetvy pravej koronárnej artérie
 • Infarkt pravej komory (PK) prebieha spolu s infarktom spodnej steny
  • 40% infarktov spodnej steny má aj infarkt pravej komory
   • Pre proximálnu oklúziu dominantnej PKA
  • Izolovaný infarkt pravej komory je veľmi raritný
   • Pretože musí ísť o proximálnu oklúziu nedominantnej PKA
 • Diagnostikovať infarkt PK má veľký význam pre liečbu
  • Infarkt PK nesmie dostať nitráty
   • Pacient má hypotenziu pre zníženú kontraktilitu PK
   • Nitráty túto hypotenziu ešte prehĺbia (znížia preload)
 • Na infarkt PK myslíme vždy pri infarkte spodnej steny
 • ST elevácie pri STEMI pravej komory
  • Trvajú maximálne 10 hodín
 • ST elevácie pri STEMI ľavej komory
  • Môžu pretrvávať až 2 týždne
  • Pretože myokard ľavej komory masívnejší


Right ventricular and inferior ventricular infarction, occlusion proximal right coronary artery, culprit RCA

Infarkt spodnej steny


ECG right and inferior STEMI infarction

Pravostranné zvody (V4R-V6R)

 • Pri podozrení na STEMI pravej komory sa
  • Nakladajú pravostranné hrudné zvody (V3R-V6R)
   • V3R-V6R sú zrkadlovo naložené hrudné zvody V3-V6
  • Priamo na pravú komoru sa "pozerá" zvod V4R

ECG (V3R-V6R) right sides ledas, isolated RVMI, culprit vessel, ischemic electrical vector

V4R a STEMI spodnej steny

 • Zvod V4R pomáha pri STEMI spodnej steny lokalizovať oklúziu
 • Podľa ST segmentu (V4R) sa dá lokalizovať:
  • Proximálna oklúzia praje koronárnej artérie (PKA)
  • Distálna oklúzia pravej koronárnej artérie (PKA)
  • Oklúzia Ramus circumflexus (RCx)

Right coronary artery, left circumflex artery, culprit vessel, ECG V4R leadECG (V4R) ST elevation, inferior right STEMI infarction, culprit vessel: Proximal right coronary artery occlusion

Proximálna oklúzia PKA

 • ST elevácia V4R ≥ 1mm
 • Pacient má súčasne

Proximal right coronary artery occlusion, right STEMI infarction, left circumflex artery, culprit vessel, ECG (V4R lead)ECG (V4R) ST isoelectric, isolated inferior STEMI infarction, culprit vessel, distal right coronary artery

Distálna oklúzia PKA

 • Izoelektrický ST segment vo V4R
 • Pacient má izolovaný

Distal right coronary artery occlusion, right STEMI infarction, inferior STEMI infarction, left circumflex artery, culprit vessel, ECG (V4R lead)


ECG (V4R) ST depression, inferior-lateral STEMI infarction, culprit vessel, left circumflex artery

Oklúzia RCx


Left circumflex artery occlusion, inferior STEMI infarction, culprit vessel, ECG (V4R lead)

EKG a STEMI pravej komory

 • V pravostranných zvodoch (V1, V2) môžu vzniknúť 3 varianty:
  • ST elevácie V1 a V2
   • ST elevácia V1 > V2
  • ST elevácia V1 a ST depresia V2
  • Izoelektrický ST V1 a ST depresia V2

 • Pri podozrení na STEMI pravej komory sa nakladajú pravostranné zvody (V3R-V6R)
  • ST elevácia ≥ 0,5mm (V3R-V4R)
   • Muži a ženy
  • ST elevácia ≥ 1mm (V3R-V4R)
   • Muži < 30 rokov


ECG (V4R) criteria, right ventricular STEMI infarction


ECG inferior and right ventricular infarction STEMI, ST elevation, reciprocal ST depression

Akútny STEMI spodnej steny a pravej komory

 • Sínusový rytmus
 • STEMI spodnej steny
  • ST elevácie (II, III, aVF)
  • ST elevácia III > II (svedčí pre oklúziu PKA)
  • Výrazné recipročné ST depresie (I, aVL)
 • STEMI pravej komory
  • ST elevácie (V1)
   • Naznačená ST depresia (V2)
  • Pacientovi by sme mali naložiť pravostranný zvod V4R
 • Ide o proximálnu oklúziu dominantnej pravej koronárnej artérie (PKA)
heart coronary supply, proximal right coronary artery (RCA) occlusion


ECG acute inferior and right ventricular STEMI infarction, ST elevation (V1), ST elevation (V3R-V6R)

Akútny STEMI spodnej steny a pravej komory

 • Sínusový rytmus
 • STEMI spodnej steny
  • ST elevácie (II, III, aVF)
  • ST elevácia III > II (svedčí pre oklúziu PKA)
  • Výrazné recipročné ST depresie (I, aVL)
 • STEMI pravej komory
  • ST elevácia (V1)
   • Naznačená ST depresia (V2)
  • ST elevácie v pravostranných zvodoch > 1 mm (V3R-V6R)
 • Na koronarografii bola
  • proximálna oklúzia dominantnej pravej koronárnej artérie (PKA)
heart coronary supply, proximal right coronary artery (RCA) occlusion


ECG acute inferior (ST elevation II, III, aVF) and right ventricular STEMI (ST elevation V4R) infarction

Akútny STEMI spodnej steny a pravej komory

 • Sínusový rytmus
 • AV blokáda I. stupňa
 • STEMI spodnej steny
  • ST elevácie (II, III, aVF)
  • ST elevácia III > II (svedčí pre oklúziu PKA)
  • Výrazné recipročné ST depresie (I, aVL)
 • STEMI pravej komory
  • Izoelektrický ST segment (V1)
   • ST depresia (V2)
  • ST elevácia v pravostrannom zvode > 1 mm (V4R)
 • Na koronarografii bola
  • proximálna oklúzia dominantnej pravej koronárnej artérie (PKA)
heart coronary supply, proximal right coronary artery (RCA) occlusion


ECG acute inferior (ST elevation II, III, aVF) and right ventricular STEMI (ST elevation V3R-V6R) infarction

Akútny STEMI spodnej steny a pravej komory

 • Sínusový rytmus
 • STEMI spodnej steny
  • ST elevácie (II, III, aVF)
  • ST elevácia III > II (svedčí pre oklúziu PKA)
  • Výrazné recipročné ST depresie (I, aVL)
 • STEMI pravej komory
  • Izoelektrický ST segment (V1)
   • ST depresia (V2)
  • ST elevácie v pravostranných zvodoch > 1 mm (V3R-V6R)
 • Na koronarografii bola
  • proximálna oklúzia dominantnej pravej koronárnej artérie (PKA)
heart coronary supply, proximal right coronary artery (RCA) occlusion

Peter Blahút
techmed@techmed.sk