TECHmED

Peter Blahút

STEMI prednej steny (a lokalizácia oklúzie RIA)

Cievne zásobenie prednej steny


STEMI prednej steny


Recipročné zmeny a Antero-laterálny STEMI


Dynamika ST elevácii pri STEMI

Rozdelenie STEMI podľa štádia


EKG a Predný STEMI


Oklúzia RIA pri "Wraparound"


Rozdelenie Predného STEMI


STEMI ST elevácie Recipročné ST depresie
Septálny V1-V2 Nie sú
Predný V2-V5 Nie sú
Antero-septálny V1-V4 Nie sú
Antero-laterálny V3-V6, I, aVL III, aVF
Extenzívny predný V1-V6, I, aVL III, aVF
Antero-inferiórny
(Wraparound RIA)
(V2-V4) + (II, III, aVF) Nie sú

Lokalizácia oklúzie na RIA


EKG a oklúzia RIA proximálne od S1, D1


EKG a oklúzia RIA medzi S1 a D1


EKG a oklúzia RIA medzi D1 a S1


EKG a oklúzia RIA distálne od S1, D1Akútny STEMI prednej stenyStarý infarkt prednej steny
Akútny STEMI prednej steny
Akútny STEMI prednej steny
Akútny STEMI prednej steny
Akútny STEMI prednej stenyAkútny predný a spodný STEMI
Akútny STEMI prednej steny