TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / STEMI spodnej steny

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

STEMI spodnej steny

Inferior STEMI infarction

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Dominancia koronárnych artérii

 • Prednú stenu zásobuje ramus interventricularis anterior (RIA)
 • Spodnú stenu zásobuje ramus interventricularis posterior (RIP)
 • Dominancia pravej koronárnej artérie
  • 70% ľudí má dominantnú pravú koronárnu artériu
  • RIP vychádza z pravej koronárnej artérie
 • Dominancia ľavej koronárnej artérie
  • 10% ľudí má dominantnú ľavú koronárnu artériu
  • RIP vychádza z ľavej koronárnej artérie
 • Kodominancia koronárnych artérii
  • 20% ľudí má kodominanciu
  • RIP vychádza z ľavej aj pravej koronárnej artérie
 • Ovinutie hrotu "Wraparound"
  • 0,1% ľudí má ovinutie hrotu
  • RIA obtáča hrot srdca a pokračuje ako RIP na spodnú stenu
Coronary artery dominance, posterior descending artery (PDA), Wrap-around

Coronary artery dominance, posterior descending artery (PDA), Left-dominant Coronary artery dominance, posterior descending artery (PDA), Right-dominant Coronary artery dominance, posterior descending artery (PDA), Co-dominant

Infarkt spodnej steny

 • Vzniká pre oklúziu RIP
  • RIP je najčastejšie vetva pravej koronárnej artérie
 • Tvorí 50% všetkých infarktov
 • 40% infarktov spodnej steny má aj infarkt pravej komory
  • pre dominanciu pravej koronárnej artérie (70% ľudí)
 • 20% spodných infarktov
 • Lokalizácia spodného infarktu závisí od
 • Dominantná pravá koronárna artéria zásobuje
  • Pravú časť zadnej steny
  • Mediálnu časť spodnej steny
  • Spodnú časť septa
 • Dominantná ľavá koronárna artéria zásobuje (cez RCx)
  • Laterálnu časť spodnej steny
  • Zadnú stenu
  • Bazálnu časť ľavej komoryInferior Wall STEMI (ST Segment Elevation Myocardial Infarction), LAD culprit artery

EKG a STEMI spodnej steny


ECG inferior ST elevation (II, III, aVF) and reciprocal ST depression (I, aVL)

Dynamika ST elevácii pri STEMI

ECG STEMI ST elevation evolution, acute, subacute, chronic infarction stadium

Rozdelenie STEMI podľa štádia


Oklúzia pravej koronárnej artérie

 • 80% infarktov spodnej steny
  • Je pre oklúziu dominantnej pravej koronárnej artérie
 • Dominantná pravá koronárna artéria zásobuje
  • Pravú časť zadnej steny
  • Mediálnu časť spodnej steny
  • Spodnú časť septa
 • 40% infarktov spodnej steny má aj infarkt pravej komory
  • Oklúzia pravej koronárnej artérie (PKA) musí byť proximálne
  • Distálna oklúzia PKA vyvolá izolovaný infarkt spodnej steny

Right coronary culprit artery, inferior STEMI, STEMI right ventricle

EKG a Oklúzia dominantnej PKA

 • Pri oklúzii dominantnej pravej koronárnej artérie (PKA)
 • EKG a Infarkt spodnej steny (Distálna oklúzia PKA)
  • ST elevácie (II, III, aVF)
   • Elevácia III > II
  • Recipročné ST depresie (aVL, I)
  • Raritne vzniknú ST elevácie V5-V6
   • Keď RIP zásobuje laterálny apex

 • EKG a Infarkt spodnej steny + pravej komory (Proximálna oklúzia PKA)

ECG Isolated inferior STEMI infarction, Occlusion distal dominant right coronary artery, RCA culprit artery

Oklúzia ľavej koronárnej artérie (RCx)

 • 18% infarktov spodnej steny
  • Je pre oklúziu RCx dominantnej ľavej koronárnej artérie
 • Dominantná ľavá koronárna artéria zásobuje (cez RCx)
  • Laterálnu časť spodnej steny
  • Zadnú stenu
  • Bazálnu časť ľavej komory

 • Proximálna oklúzia ramus circumflexus (RCx) vyvolá:
 • RCx artéria zásobuje oblasť myokardu
  • Ktorá je najhoršie monitorovaná 12-zvodovým EKG
  • Niekedy sa označuje ako EKG tichá RCx oblasť


Inferior STEMI, occlusion dominant left circumflex artery (LCx)

EKG a Oklúzia dominantnej ĽKA (RCx)

 • Pri oklúzii RCx pri dominantnej ľavej koronárnej artérie (ĽKA)
 • EKG a Infarkt spodnej steny (Distálna oklúzia RCx)
  • ST elevácie (II, III, aVF)
   • Elevácia II ≥ III
  • Recipročná ST depresia (aVR)

 • EKG a spodný + laterálny + zadný infarkt (Proximálna oklúzia RCx)
  • Infarkt spodnej steny
   • ST elevácie (II, III, aVF)
    • Elevácia II ≥ III
   • Recipročná ST depresia (aVR)
  • Laterálny infarkt
   • ST elevácie (V5-V6, I, aVL)
  • Zadný infarkt
   • Recipročné ST depresie (V1-V3)
   • ST elevácie (V7-V9)

ECG inferior STEMI with posterior - lateral STEMI, left coronary artery dominance, Proximal RCx culprit artery

Oklúzia RIA pri "wraparound"

 • Ovinutie hrotu "wrap-around"
  • 0,1% ľudí
  • RIA obtáča hrot srdca, a pokračuje ako RIP na spodnú stenu
 • Pri oklúzii RIA vznikne infarkt:
  • Prednej steny (ST elevácie V2-V4)
  • Spodnej steny (ST elevácie II, III, aVF)

 • Ide o veľmi raritnú situáciu
 • ST elevácie nebudú výrazne


Cuplprit wraparound artery, Inferior STEMI and Anterior STEMI


ECG inferior STEMI infarction, ST elevation in inferior leads (II, III, aVF), occlusion dominant right coronary artery, pathologic Q wave

Subakútny STEMI spodnej steny

occlusion distal Right coronary culprit artery, inferior STEMI, STEMI right ventricle


ECG old inferior infarction, pathologic Q wave in inferior leads (II, III, aVF)

Starý STEMI spodnej steny

 • Sínusový rytmus
 • Patologický Q kmit (II, III, aVF)
  • Bez ST elevácii (II, III, aVF)
 • Negatívne T vlny (III, aVF)
 • Ide o starý infarkt spodnej steny
  • Patologické Q vytvára najčastejšie STEMI
  • Raritne vytvorí patologické Q aj NSTEMI
Old inferior STEMI infarction


ECG acute inferior STEMI and acute right ventricular STEMI infarction, proximal right coronary artery occlusion

Akútny STEMI spodnej steny a pravej komory

 • Sínusový rytmus
 • STEMI spodnej steny
  • ST elevácie (II, III, aVF)
  • Výrazné recipročné ST depresie (I, aVL)
 • STEMI pravej komory
  • ST elevácie (V1)
  • Pacientovi by sme mali naložiť pravý zvod V4R
 • Ide o proximálnu oklúziu dominantnej pravej koronárnej artérie
Right coronary culprit artery, inferior STEMI, STEMI right ventricle


ECG acute inferior and posterior STEMI, proximal right coronary artery occlusion

Akútny spodný a zadný STEMI

 • Sínusový rytmus
 • STEMI spodnej steny
  • ST elevácie (II, III, aVF) (V5-V6)
  • ST elevácia III > II
 • STEMI zadnej STEMI
  • ST depresie V1-V3
  • Pacientovi by sme mali naložiť zadné zvody V7-V9
 • Ide o proximálnu oklúziu dominantnej pravej koronárnej artérie
  • Pravá koronárna artéria môže zásobovať zadnú stenu aj apex ľavej komory
Right coronary culprit artery, inferior STEMI, STEMI right ventricle


ECG acute inferior and posterior infarction, proximal right coronary artery occlusion (culprit artery - vessel)

Akútny spodný a zadný STEMI

 • Sínusový rytmus
 • STEMI spodnej steny
  • ST elevácie (II, III, aVF)
  • ST elevácia III > II
 • STEMI zadnej STEMI
  • ST depresie V1-V3
  • Pacientovi by sme mali naložiť zadné zvody V7-V9
 • Ide o proximálnu oklúziu dominantnej pravej koronárnej artérie
Right coronary culprit artery, inferior STEMI, STEMI right ventricle


ECG acute inferior and anterior infarction, occlusion wraparound artery

Akútny STEMI prednej a spodnej steny (wraparound)

 • Sínusový rytmus
 • STEMI spodnej steny
  • ST elevácie (II, III, aVF)
  • ST elevácia III > II
 • ST depresie V1-V3
 • Lenže pacient mal na koronarografii Oklúziu "wraparound" artérie
  • Vznikol infarkt prednej steny aj spodnej steny
  • Lenže spodná stena je masívnejšia
   • tak vektor smeruje viac ku spodnej stene
   • Preto sú vo V1-V3 ST depresie
 • Ide o oklúziu "wrap-around" RIA artérie
Cuplprit wraparound artery, Inferior STEMI and Anterior STEMI

Coronary catheterization, coronary angiogram, wraparound artery

Koronarografia

 • A: Oklúzia distálnej RIA
 • B: Distálna RIA po rekanalizácii

 • Distálna RIA prechádza okolo apexu
  • Ide o wraparound artériu
  • Má ju cca 0,1% ľudí


ECG acute inferior and right ventricular STEMI, coronary angiogram proximal occlusion right coronary artery

Akútny STEMI spodnej steny a pravej komory

 • Sínusový rytmus
 • STEMI spodnej steny
  • ST elevácie (II, III, aVF)
  • ST elevácia III > II
  • Výrazné recipročné ST depresie (I, aVL)
 • STEMI pravej komory
 • Na koronarografii bola
  • proximálna oklúzia dominantnej pravej koronárnej artérie (PKA)
Right coronary culprit artery, inferior STEMI, STEMI right ventricle

Peter Blahút
techmed@techmed.sk