TECHmED

Peter Blahút

STEMI spodnej steny

Dominancia koronárnych artériiInfarkt spodnej steny


EKG a STEMI spodnej steny


Dynamika ST elevácii pri STEMI

Rozdelenie STEMI podľa štádia


Oklúzia pravej koronárnej artérie


EKG a Oklúzia dominantnej PKA


Oklúzia ľavej koronárnej artérie (RCx)


EKG a Oklúzia dominantnej ĽKA (RCx)


Oklúzia RIA pri "wraparound"
Subakútny STEMI spodnej steny
Starý STEMI spodnej steny
Akútny STEMI spodnej steny a pravej komory
Akútny spodný a zadný STEMI
Akútny spodný a zadný STEMI
Akútny STEMI prednej a spodnej steny (wraparound)Koronarografia
Akútny STEMI spodnej steny a pravej komory