TECHmED

Peter Blahút

STEMI zadnej steny

Dominancia koronárnych artériiInfarkt zadnej stenyZadná stena a štandardné 12 zvodové EKG


Zadný STEMI a Recipročné ST depresie


Zadné zvody (V7-V9)


EKG a STEMI zadnej steny

Akútny spodný zadný a laterálny STEMI
Akútny spodný a zadný STEMI
Akútny postero-laterálny STEMI
Starý zadný STEMI
Akútny STEMI spodnej a zadnej steny
Akútny STEMI?

Akútny STEMI zadnej stenySubakútny spodný zadný laterálny STEMI