TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Stimulačné režimy pacemakera (NBG kódy)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Stimulačné režimy pacemakera (NBG kódy)

Pacing nomenclature, Pacemaker codes and modes, NBG code

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Pacemaker

 • PCM je prístroj, ktorý sa implantuje pod ľavú kľučnú kosť
 • Slúži na kontrolu srdcového rytmu
 • Môže mať 1, 2, alebo 3 elektródy
  • Každá elektróda sa zavádza do inej srdcovej dutiny:
   • Pravá predsieň, pravá komora, ľavá komora
  • Cez elektródy môže pacemaker
   • Snímať elektrickú aktivitu dutiny (sensing)
   • Stimulovať príslušnú dutinu (pacing)


pacemaker of the heart

Pacing a Sensing


ECG asynchronous ventricular pacing mode (VOO)

Asynchrónny komorový pacing (VOO)


Nomenklatúra (NBG kódy)

 • Pacemaker môže mať 1 až 3 elektródy
  • Každá elektróda môže robiť pacing aj sensing príslušnej dutiny
 • Každý pacemaker sa dá naprogramovať do určitého režimu
  • Režimy sa označujú ako kódy (AAI, DDDR, VVI, VDDR)

 • Americká (NASPE) a britská (BPEG) elektrofyziologická spoločnosť:
  • North American Society of Pacing and Electrophysiology (NASPE)
  • British Pacing and Electrophysiology Group (BPEG)
 • Prijala v roku 1987 jednotnú klasifikáciu: NBG kódy (NBG Code)
  • NASPE / BPEB Generic Code (posledná revízia bola v r. 2002)

 • NBG kódy sú záväzné pre každého výrobcu pacemaker prístrojov

Pacemaker electrodes, NBG code

Stimulačný režim


Pozícia I II III IV V
Chamber(s)
Paced
Chamber(s)
Sensed
Response to
Sensing
Rate
Modulation
Multisite
Pacing
O = Off O = Off O = Off O = Off O = Off
A = Atrium A = Atrium T = Triggered R = Rate
Modulation
A = Atrium
V = ventricle V = ventricle I = Inhibited V = ventricle
D = Dual (A+V) D = Dual (A+V) D = Dual (T+I) D = Dual (A+V)


Pozícia


Pacemaker pacing mode AAI (NBG Pacemaker Code) Pacemaker pacing mode DDDR (NBG Pacemaker Code)

I. pozícia (Chamber(s) Paced)


II. pozícia (Chamber(s) Sensed)


III. pozícia (Response to Sensing)


IV. pozícia (Rate modulation)


V. pozícia (Multisite pacing)NBG Pacemaker Code (DDDRV)

 • D - Pacing v predsieni a v komore
 • D - Sensing v predsieni a v komore
 • D - Inhibícia aj stimulácia pacingu
 • R - Adaptácia frekvencie
 • V - Biventrikulárny pacing komôr (multipacing komôr)
 • Ide o CRT-P prístroj

Jednodutinové pacemaker režimy


Pacemaker single chamber mode (atrial lead)

Pacemaker single chamber mode (ventricular lead)

Dvojdutinové pacemaker režimy


Pacemaker dual chamber leads (atrial, ventricular)

Magnet a pacemaker

 • Každý pacemakerjazýčkový spínač (reed switch)
  • Ktorý sa v magnetickom poli spojí a aktivuje
  • Na jeho aktiváciu sa používa magnet
   • Ktorý sa prikladá na hrudník nad pacemaker
  • Magnet po priložení na hrudník:
   • Vypne sensing
   • Zapne asynchrónny pacing
 • Magnet
Pacemaker magnet, reed switch, VOO, AOO, DOO

Peter Blahút
techmed@techmed.sk