TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Štvrtá srdcová ozva

Štvrtá srdcová ozva

autor - Peter Blahút

Peter Blahút 11/12/2013
techmed@techmed.skštvrtá srdcová ozva

Štvrtú srdcovú ozvu počujeme počas presystoly komôr a je spôsobená kontrakciou predsiení a vibráciou komôr počas presystolického plnenia. Nevyskytuje sa pri fibrilácii predsieni pre asynchróniu predsieni a komôr. Väčšinou je počuteľná u pacientov s hypertrofiou komôr, kedy musí silnejšia systola predsieni vtláčať krv do komôr proti vyššiemu odporu. Niekedy je počuteľná u športovcov pre hypertrifiu a u starších ľudí pre zníženú poddajnosť komôr. Počuteľná IV. ozva je takmer vždy znak poškodenia srdca. IV. srdcová ozva vytvára spolu s prvou a druhou srdcovou ozvou chrakteristický zvuk cválajúceho koňa, čo sa označuje ako presystolický gallop.

auskultácia štvrtá srdcová ozva

IV. srdcová ozva pri hypertrofii ľavej komory

Artériová hypertenzia
Aortálna stenóza
Hypertrofická kardiomyopatia

IV. srdcová ozva pri hypertrofii pravej komory

Stenóza pulmonálnej chlopne
Hypertenzia v artéria pulmonalis

Nepočuteľná IV. srdcová ozva

Fibrilácia predsienicomments powered by Disqus