TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Štvrtá srdcová ozva

šípka späť

Štvrtá srdcová ozva

Peter Blahút
techmed@techmed.sk


štvrtá srdcová ozva


auskultácia štvrtá srdcová ozva


Peter Blahút
techmed@techmed.sk