TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Štvrtá srdcová ozva

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Štvrtá srdcová ozva

Peter Blahút
techmed@techmed.sk
šípka späť

Štvrtá srdcová ozvaštvrtá srdcová ozva
štvrtá srdcová ozva


auskultácia štvrtá srdcová ozva auskultácia štvrtá srdcová ozva


Peter Blahút
techmed@techmed.sk