TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Supra-ventrikulárna tachykardia (SVT)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Supraventrikulárna tachykardia (SVT)

Supraventricular tachycardia (SVT), Narrow complex tachycardia

Peter Blahút Peter Blahút Liečba

Supraventrikulárny impulz


Heart supraventricular region electrical activity in the upper part of the heart

Úzky QRS komplexECG narrow complex tachycardia, atrial flutter

Základné rozdelenie tachykardii

Supraventricular (Atrial, Nodal) tachycardia, Ventricular tachycardia

Základné rozdelenie tachykardii


Supraventrikulárna tachykardia (SVT)ECG narrow complex supraventricular tachycardia (SVT), atrial flutter

Úzko-komplexová tachykardia

 • Frekvencia: 136/min.
 • Úzke QRS komplexy (<0,12s)
  • Informujú o tom, že impulzy vznikajú supraventrikulárne
   • a potom cez AV junkciu aktivujú komory (QRS)
 • Základný znak komorovej tachykardieširoké QRS komplexy (≥0,12s)
 • Na EKG je flutter predsieni
  • Supraventrikulárny impulz krúži v predsieni (reentry)
  • a vytvára charakteristické zuby píly (namiesto P vĺn)

Re-entry mechanism of narrow complex supraventricular tachycardia - Atrial flutter

Najčastejšie SVT


narrow QRS supraventricular arrhythmias and origin, AV notal re-entry tachycardia, Atrial fibrillation (multiple atrial wavelets), Atrial flutter, Atrial tachycardia (single focal), orthodromic AV re-entry tachycardia

Supraventrikulárne tachykardiesinus tachycardia, enhanced normal automaticity, supraventricular tachycardia (SVT) arrhythmia
ECG sinus tachycardia, enhanced normal automaticity, supraventricular tachycardia (SVT) arrhythmia

Sínusová tachykardiaECG Inappropriate Sinus Tachycardia (IST), enhanced normal automaticity, supraventricular tachycardia (SVT) arrhythmia
Inappropriate Sinus Tachycardia (IST), enhanced normal automaticity, supraventricular tachycardia (SVT) arrhythmia

Neprimeraná sínusová tachykardia

 • Impulzy vznikajú v SA uzle
  • Každý impulz vytvorí P vlnu, potom prejde na komory (QRS)
 • Mechanizmus je zvýšená automaticita
 • Je nefyziologická sínusová tachykardia (bez príčiny)
  • SA uzol sa "preprogramuje" do tachykardie
 • Neprimerená sínusová tachykardia
  • rovnaký EKG obraz ako sínusová tachykardia
   • Pretože impulzy vnikajú v tom istom mieste (SA uzole)


ECG sinoatrial nodal reentry tachycardia (sinus nodal reentrant), supraventricular tachycardia (SVT) arrhythmia
ECG sinoatrial nodal reentry tachycardia (sinus nodal reentrant), supraventricular tachycardia (SVT) arrhythmia

Sino-atriálna nodálna reentry tachykardiaECG ectopic atrial tachycardia, enhanced normal automaticity, supraventricular tachycardia (SVT) arrhythmia
ectopic atrial tachycardia (single focus with enhanced normal automaticity), supraventricular tachycardia (SVT) arrhythmia

Predsieňová tachykardia

 • Impulzy vznikajú v ektopickom 1 ložisku v predsieni (mimo SA uzla)
  • Každý impulz vytvorí P vlnu, potom prejde na komory (QRS)
   • P vlna z ložiska je iná, ako P vlna z SA uzla (má iný smer vektora)
 • Mechanizmus je zvýšená automaticita (najčastejšie)
 • Predsieňová tachykardia
  • Na EKG sú P vlny (iné ako sínusové P vlny)


ECG Intra-atrial reentrant tachycardia, supraventricular tachycardia (SVT) arrhythmia
ECG Intra-atrial reentrant tachycardia, supraventricular tachycardia (SVT) arrhythmia

Intra-atriálna reentry tachykardia

 • Impulzy vznikajú v 1 reentry v predsieni
 • Reentry neprechádza cez
  • Každý impulz vytvorí P vlnu, potom prejde na komory (QRS)
   • P vlna z ložiska je iná, ako P vlna z SA uzla (má iný smer vektora)
 • Mechanizmus je reentry
 • Intra-atriálna reentry tachykardia
  • Má rovnaký EKG obraz ako predsieňová tachykardia
  • Vzniká po kardiochirurgických výkonoch v predsieňach
   • Reentry krúži okolo jazvy
  • Na EKG sú P vlny (iné ako sínusové P vlny)


ECG Multifocal (Multiform) atrial tachycardia (MAT), enhanced normal automaticity, supraventricular tachycardia (SVT) arrhythmia
Multifocal (Multiform) atrial tachycardia (MAT), 3 ectopic atrial focuses, enhanced normal automaticity, supraventricular tachycardia (SVT) arrhythmia

Multifokálna predsieňová tachykardiaECG atrial fibrillation, irregularly irregular rhythm, micro re-entry, supraventricular tachycardia (SVT) arrhythmia
atrial fibrillation, micro re-entry mechanism, supraventricular tachycardia (SVT) arrhythmia

Fibrilácia predsieni

 • Impulzy vznikajú v ložiskách v predsieňach s frekvenciou: 350-600/min.
  • AV junkcia pôsobí ako filter (na komory neprejde každý impulz)
  • Impulzy nevytvárajú P vlny, impulzy čo prejdú na komory vytvoria QRS
 • Mechanizmus je mikro reentry (najčastejšie)
 • Fibrilácia predsieni
  • Na EKG nie sú P vlny a QRS komplexy sú nepravidelne nepravidelné


ECG atrial flutter, macro re-entry, supraventricular tachycardia (SVT) arrhythmia
ECG atrial flutter, macro re-entry, isthmus, supraventricular tachycardia (SVT) arrhythmia

Flutter predsieni

 • Impulz krúži v pravej predsieni (Najčastejšie cez istmus s frekvenciou: 300/min.)
  • Pri každej otočke v predsieni vytvorí impulz "zub píly"
  • AV junkcia pôsobí ako filter (na komory neprejde impulz z každej otočky)
   • Na komory prejde impulz z každej druhej, tretej... otočky
 • Mechanizmus je makro reentry (najčastejšie)
 • Flutter predsieni
  • Na EKG vytvárajú predsieňové impulzy charakteristické zuby píly
  • Cez AV junkciu ale neprejde na komory každý impulz
   • (Na EKG je flutter predsieni s prevodom na komory 4:1)


ECG Junctional tachycardia, enhanced normal automaticity of AV junction, supraventricular tachycardia (SVT) arrhythmia
Junctional tachycardia, enhanced normal automaticity of AV junction, narrow complex arrhythmia

Junkčná tachykardiaECG Nonparoxysmal junctional tachycardia, Accelerated Junctional Rhythm, enhanced normal automaticity of AV junction, supraventricular tachycardia (SVT) arrhythmia
Nonparoxysmal junctional tachycardia, Accelerated Junctional Rhythm, enhanced normal automaticity of AV junction, supraventricular tachycardia (SVT) arrhythmia

Neparoxyzmálna junkčná tachykardiaECG Atrioventricular Nodal Reentry Tachycardia (AVNRT), re-entry of AV junction, supraventricular tachycardia (SVT) arrhythmia
AV Nodal Reentry Tachycardia (AVNRT), re-entry of AV junction, supraventricular tachycardia (SVT) arrhythmia

AV nodálna reentry tachykardia (AVNRT)ECG Orthodromic Atrioventricular Reentrant Tachycardia (AVRT) , WPW syndrome, bundle of Kent
Orthodromic Atrioventricular Reentrant Tachycardia (AVRT), WPW syndrome, bundle of Kent

AV reentry tachykardia (AVRT)ECG Permanent (Persistent) junction reciprocating tachycardia, slow and decremental retrograde conduction
Pseudo (Slow-Slow) AVNRT, Coumels tachycardia, Incessant supraventricular tachycardia, PJRT - slow and decremental retrograde conduction

Permanentná Junkčná Recipročná Tachykardia (PJRT)


Peter Blahút
techmed@techmed.sk