TECHmED

Peter Blahút

Supraventrikulárna tachykardia (SVT)

Liečba

Supraventrikulárny impulz


Úzky QRS komplex


Základné rozdelenie tachykardii

Základné rozdelenie tachykardii


Supraventrikulárna tachykardia (SVT)
Úzko-komplexová tachykardia


Najčastejšie SVT
Supraventrikulárne tachykardie
Sínusová tachykardia
Neprimeraná sínusová tachykardia
Sino-atriálna nodálna reentry tachykardia
Predsieňová tachykardia
Intra-atriálna reentry tachykardia
Multifokálna predsieňová tachykardia
Fibrilácia predsieni
Flutter predsieni
Junkčná tachykardia
Neparoxyzmálna junkčná tachykardia
AV nodálna reentry tachykardia (AVNRT)
AV reentry tachykardia (AVRT)
Permanentná Junkčná Recipročná Tachykardia (PJRT)