TECHmED

Peter Blahút

Supraventrikulárna tachykardia (SVT)

Liečba

Supraventrikulárny impulz


Úzky QRS komplex


Základné rozdelenie tachykardii

Základné rozdelenie tachykardii


Supraventrikulárna tachykardia (SVT)




Úzko-komplexová tachykardia


Najčastejšie SVT




Supraventrikulárne tachykardie




Sínusová tachykardia




Neprimeraná sínusová tachykardia




Sino-atriálna nodálna reentry tachykardia




Predsieňová tachykardia




Intra-atriálna reentry tachykardia




Multifokálna predsieňová tachykardia




Fibrilácia predsieni




Flutter predsieni




Junkčná tachykardia




Neparoxyzmálna junkčná tachykardia




AV nodálna reentry tachykardia (AVNRT)




AV reentry tachykardia (AVRT)




Permanentná Junkčná Recipročná Tachykardia (PJRT)