TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Syndróm dlhého QT intervalu

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Syndróm dlhého QT intervalu

Long QT syndrome (LQTS), Congenital LQTS, Acquired LQTS

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Akčný potenciál a QT interval

 • Počas akčného potenciálu
  • Prestupujú cez iónové kanály v membráne kardiomyocytov ióny
   • Mení sa elektrické napätie
  • Vzniká krivka akčného potenciálu

 • Akčný potenciál komôr vytvára na EKG:
 • Pri neporušených iónových kanáloch má
 • Pri poruche iónových kanálov sa
  • Mení akčný potenciál a následne sa mení EKG krivka
  • QT interval sa predlžuje, alebo skracuje

ECG normal QT, and prolonged QT interval

Kanalopatia

Channelopathy, Long QT syndrome

EKG a Syndróm dlhého QT intervalu


ECG Congenital (acquired) long QT syndrome (LQTS)

Predĺžený QT interval

 • QTC = 0,58s (QTC > 440ms)


ECG long QT syndrome, venricular arrhythmia Torsades de Pointes

Predĺžený QT interval a Torsades de Pointes


Kongenitálny Syndróm dlhého QT intervaluGenotyp EKG krivka Porucha
kanála pre
Výskyt (medzi
kongenitálnym LQTS)
Spúšťač
Torsades de Pointes
LQT1 ECG pattern, LQTS1, Congenital Long QT Syndrome kálium 30-35% Fyzická záťaž
LQT2 ECG pattern, LQTS2, Congenital Long QT Syndrome Kálium 25-30% Emocionálny stres
LQT3 ECG pattern, LQTS3, Congenital Long QT Syndrome Nátrium 5-10% Spánok

Asociované LQT syndrómy


Získaný Syndróm dlhého QT intervaluECG congenital long QT syndrome, LQTS type 1

Kongenitálny syndróm dlhého QT intervalu (LQTS 1)ECG congenital long QT syndrome, LQTS type 2

Kongenitálny syndróm dlhého QT intervalu (LQTS 2)ECG congenital long QT syndrome, LQTS type 3

Kongenitálny syndróm dlhého QT intervalu (LQTS 3)ECG acquired long QT syndrome, hypokalemia

Získaný syndróm dlhého QT intervaluECG acquired long QT syndrome, hypomagnesaemia

Získaný syndróm dlhého QT intervaluECG acquired long QT syndrome, hypocalcaemia

Získaný syndróm dlhého QT intervaluECG acquired long QT syndrome, hypothermia

Získaný syndróm dlhého QT intervaluECG antero-septal STEMI, acquired long QT syndrome

Získaný syndróm dlhého QT intervaluECG acquired long QT syndrome, cerebral T waves, intracranial pressure, subarachnoid haemorrhage

Získaný syndróm dlhého QT intervaluECG acquired long QT syndrome, T wave alternans

Získaný syndróm dlhého QT intervaluECG long QT syndrome, Torsades de Pointes, short-long-short RR interval

Získaný syndróm dlhého QT intervalu a Torsades de Pointes


Peter Blahút
techmed@techmed.sk