TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Syndróm krátkeho QT intervalu

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Syndróm krátkeho QT Intervalu

Short QT syndrome (SQTS)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Akčný potenciál a QT interval

 • Počas akčného potenciálu
  • Prestupujú cez iónové kanály v membráne kardiomyocytov ióny
   • Mení sa elektrické napätie
  • Vzniká krivka akčného potenciálu

 • Akčný potenciál komôr vytvára na EKG:
 • Pri neporušených iónových kanáloch má
 • Pri poruche iónových kanálov sa
  • Mení akčný potenciál a následne sa mení EKG krivka
  • QT interval sa predlžuje, alebo skracuje

ECG normal QT, and short QT interval

Kanalopatia

Short QT syndrome, channelopathy

Syndróm krátkeho QT intervalu (SQTS)

 • Je vrodená (kongenitálna) kanalopatia pri ktorej je (QT < 340ms)
 • SQTSQT interval nezávislý od srdcovej frekvencie
 • "Pseudonormalizácia" QT intervalu
  • Pri tachykardii môže byť QTC v norme
  • Preto by sa mal QT interval pri SQTS hodnotiť pri frekvencii 60/min.
 • Poznáme 5 genetických mutácii, ktoré skracujú QT interval

 • Syndróm krátkeho QT má 5 typov (SQTS 1-5), každý typ má:
 • Platí asociácia mutácie iónového kanála s dĺžkou QT intervalu:
  • Mutácia kanálov pre kálium (SQTS 1-3) vytvorí QT < 320ms
  • Mutácia kanálov pre kalcium (SQTS 4-5) vytvorí QT < 340ms
 • Pri skrátenom QT intervale bez ohľadu na príčinu hrozí:

Short QT syndrome genetype

Získaný skrátený QT interval


EKG a Syndróm krátkeho QT intervalu

 • Skrátený QT < 340ms
  • QT < 320ms je asociovaný s poruchou (K+) kanálov (SQTS 1-3)
  • QT < 340ms je asociovaný s poruchou (Ca+) kanálov (SQTS 4-5)
 • Skrátený QT interval sa nemení so zmenou frekvencie
 • Neprítomný ST segment (alebo veľmi krátky ST segment)
 • Hrotnaté T vlny v prekordiálnych zvodoch (V1-V6)

ECG short QT syndrome, premature ventricular complex, ventricular fibrillation

Skrátený QT a Fibrilácia komôr

ECG short QT syndrome (short QT interval 340ms)

Skrátený QT < 340msECG short QT syndrome, and fixed short QT interval, QT remain constant over a range of heart rates

Syndróm krátkeho QT intervalu 1 typ (SQTS 1)ECG short QT syndrome, SQTS1

Syndróm krátkeho QT intervalu (SQTS 1)ECG short QT syndrome, type 1

Syndróm krátkeho QT intervalu (SQTS 1)ECG short qt syndrome, type 1. Short QT interval

Syndróm krátkeho QT intervalu (SQTS 1)ECG short QT syndrome, type 1 (SQTS1), short QT interval 310ms

Syndróm krátkeho QT intervalu (SQTS 1)ECG acquired short QT interval, hyperkalemia

Získaný skrátený QT intervalECG acquired short QT interval, hypercalcemia

Získaný skrátený QT intervalECG acquired short QT interval, digoxin, atrial fibrillation

Získaný skrátený QT interval


Peter Blahút
techmed@techmed.sk