TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Systolický klik


Systolický klik

Peter Blahút
techmed@techmed.sk


Systolický klik

Systolický klik a neskorý systolický šelest

Pri prolapse mitrálnej chlopne dochádza v strede systoly k prepadnutiu cípov mitrálnej chlopne do ľavej predsiene. Dochádza k prudkému napnutiu cípov, chordae tendinaea a papilárnych svalov. Napnutie týchto anatomických štruktúr vytráva charakteristický zvuk, ktorý pripomína "švihnutie bičom" - systolický klik. Pri prolapse mitrálnej chlopne sa cípi, ktoré sú prepadnuté v predsieni neuzavrú úplne a vzniká patologické vírenie krvi, čo spôsobí neskorý systolický šelest. Preto sa systolický klik vyskytuje často s neskorým systolickým šelestom.

auskultácia systolický klik

Systolický klik

Prolaps mitránej chlopne



Peter Blahút
techmed@techmed.sk