TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / T vlna a ischémia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

T vlna a ischémia

T wave and ischemia

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Depolarizačný vektor bez ischémie

Fast depolarization electrical vector in myocardial wall Propagation of depolarization wavefront in non-ischemic myocadium, R wave formation

Depolarizácia myokardu

 • Je zmena extracelulárneho priestoru na negatívny
 • Začína vždy v endokarde a smeruje ku epikardu
 • Extracelulárny priestor sa mení na negatívny
 • Srdcový vektor smeruje v smere depolarizácie (od endokardu ku epikardu)
  • Vektor vždy smeruje ku pozitívnejšej oblasti
 • Depolarizácia prebehne rýchlo

Repolarizačný vektor bez ischémie

Slow repolariztion electrical vetor in myocardial wall Propagation of repolarization wavefront in non-ischemic myocardium, T wave formation

Repolarizácia myokardu

 • Je zmena extracelulárneho priestoru na pozitívny
 • Začína po kompletnej depolarizácii
 • Bunky epikardu sa ale začínajú repolarizovať skôr ako bunky endokardu
  • Preto sa repolarizácia šíri od epikardu ku endokardu
 • Repolarizácie je zmena polarity extracelulárneho priestoru na pozitívny
 • Preto vektor smeruje opačne (ku epikardu) ako smer repolarizácie
  • Vektor vždy smeruje ku pozitívnejšej oblasti
 • Repolarizácia prebieha pomalšie ako depolarizácie

Fyziologická T vlna bez ischémie

Mechanism normal non-ischemic T wave, action potential, endocardium and epicardium depolarization repolarization, concordant T wave with QRS complex

Fyziologická T vlna


Negatívna T vlna a Subendokardiálna ischémia

Subendocardial ischemia, shorter action potential duration in endocardium than epicardium, negative inverted ischemic T wave

Subendokardiálna ischémia


Hyperakútna T vlna a Subepikardiálna ischémia

Hyperacute T wave, subepicardial and transmural ischemia, action potential duration in endocardial and epicardial cell

Subepikardiálna a Transmurálna ischémia


Negatívna T vlna a Neskorá Transmurálna ischémia

T wave later stage subepicardial ischeamia, negative inverted T wave

Neskorá transmurálna ischémiaECG inverted - negatvie T wave and subendocardial ischemia

Nestabilná angina pectoris

 • Sínusový rytmus
 • Invertované T vlny (I, aVL, V2-V6)
 • Pacient mal cca 10min. stenokardie
  • Invertované T vlny pacient nemal na starších EKG záznamoch
 • Naznačené 1mm ST elevácie V2-V6
 • No neskôr sa ST elevácie normalizovali a troponín bol opakovane v norme
Acute LAD stenosis and subendocardial ischaemia anterior wall


ECG hyperacute anterior STEMI infarction, hyperacute T wave

Hyperakútny STEMI prednej steny

Hyperacute LAD occlusion subepicardial ischamie

ECG unstable angina pectoris, stenosis proximal left anterior descending artery

Starý STEMI prednej steny

 • Sínusový rytmus
 • Pacient pred 2 týždňami prekonal STEMI prednej steny
 • Invertované T vlny (V1-V5, aVL)
  • Pretrvávajú niekoľko týždňov po prekonaní STEMI infarktu
old anterior STEMI infarction with anterior necrosis

Dynamika ST elevácii pri STEMI infarkte

ECG ST elevation evolution in STEMI infarction

Rozdelenie STEMI podľa štádia


Peter Blahút
techmed@techmed.sk