TECHmED

Peter Blahút

T vlna a ischémia

Depolarizačný vektor bez ischémieDepolarizácia myokardu


Repolarizačný vektor bez ischémieRepolarizácia myokardu


Fyziologická T vlna bez ischémie

Fyziologická T vlna


Negatívna T vlna a Subendokardiálna ischémia

Subendokardiálna ischémia


Hyperakútna T vlna a Subepikardiálna ischémia

Subepikardiálna a Transmurálna ischémia


Negatívna T vlna a Neskorá Transmurálna ischémia

Neskorá transmurálna ischémia
Nestabilná angina pectoris
Hyperakútny STEMI prednej stenyStarý STEMI prednej steny


Dynamika ST elevácii pri STEMI infarkte

Rozdelenie STEMI podľa štádia