TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / T vlna

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

T vlna

T wave

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Depolarizácia a EKG

Myocardial wall depolarization from endocardim to epicardium and R wave Near-simultaneous activation during depolarizition of myocardium and R wave

Šírenie depolarizačnej vlny a EKG


Repolarizácia a EKG

T wave and Myocardial wall repolarization from epicardium to endocardium T wave and No-simultaneous activation during repolarizition of myocardium

Šírenie repolarizačnej vlny a EKG


Depolarizácia a Repolarizácia myokardu

R wave and fast spread depolariziation wave

T wave and slow spread repolarization wave

Depolarizácia a Repolarizácia komorového myokardu


Depolarizácia a Repolarizácia v komorách

depolarization and repolarization of action porentials in endocardium and epicardium

Akčný potenciál v Endokarde a Epikarde


Depolarizácia a Repolarizácia v predsieňach


T vlna (Najvariabilnejšia vlna)

 • Je najvariabilnejšia vlna na EKG
 • Zobrazuje repolarizáciu komôr
 • Je nízka a široká
 • Repolarizácia (T vlna) a asynchrónnejšia ako depolarizácia (QRS komplex)

T wave (ventricular repolarisation), positive deflection after QRS complex

EKG a Normálna T vlna

 • Je konkordantná (má rovnakú polaritu ako QRS)
  • Pozitívny QRS - pozitívna T vlna
  • Negatívny QRS - negatívna T vlna
 • Je pozitívna (I, II, V3-V6)
  • Môže byť izolovane negatívna (III, aVL)
 • Je negatívna v aVR
 • Amplitúda
 • Pre EKG diagnostiku je dôležitá dynamika T vlny
  • Ak je T vlna stále rovnaká - často nejde o závažný stav
  • Ak sa T vlna mení - často ide o závažný stav (ischémia)
ECG T wave concordance

Konkordantná T vlnaECG T wave disconcordance

Diskonkordantná T vlna


Vysoká hrotnatá T vlna


ECG tall, narrow, symmetrical, hyperacute, peaked T wave

Vysoká široká T vlna


ECG hyperacute t wave, broad asymmetrical peaked

Invertovaná T vlnaECG inverted - negative T wave

Bifázická T vlna

ECG biphasic netative T wave, terminal part of T wave is negative

ECG biphasic positive T wave, terminal part of T wave is positive


Dvojitá T vlna


ECG double peak, camel hump T wave

Plochá T vlna


ECG flattened T waves

Normálna T vlna

ECG normal T wave and sinus rhythm

Normálna T vlna a Sínusový rytmus


Vysoká T vlna

ECG tall narrow symmetrically peaked T wave as Eiffel tower, hyperkalaemia, hyperkalemia ECG hyperacute T wave and myocardial ischaemia and infarction ECG T wave and benign early repolarisation

Hyperkaliémia

Hyperakútna T vlna

Benígna skorá repolarizácia


ECG hyperkalemia and Eiffel tower T waves

Hyperkaliémia

ECG hyperacute T wave with ischaemia - infarction

Hyperakútna T vlnaECG tall symmetrical eiffel tower T waves and hyperkalemia

Vysoké hrotnaté T vlny a HyperkaliémiaECG hyperacute T waves and acute anterior inferior STEMI infarction

Hyperakútne T vlny a Akútny Predný-spodný STEMIECG tall t waves and benign early repolarisation, fish hook patter

Vysoké T vlny a Benígna skorá repolarizácia


Invertovaná T vlna

ECG paediatric inverted T waves in 2yr old children boy

Invertované T vlny - PediatrickéECG persistent Juvenile T-wave Pattern in young afro caribbean women

Invertované T vlny - Perzistujúce juvenilnéECG T wave inversions in athletes

Invertované T vlny u športovcovECG inverted T wave unstable angina pectoris, stenosis RIA, RCx

Invertované ischemické T vlny a Nestabilná angina pectorisECG T wave inversion in young woman with hyperventilation

Invertované T vlny a HyperventiláciaECG inverted T wave and left bundle branch block (LBBB)

Invertované T vlny a Blokáda ľavého Tawarového ramienkaECG inverted T wave and right bundle branch block (RBBB)

Invertované T vlny a Blokáda pravého Tawarového ramiankaECG left ventricular hypertrophy and inverted T wave

Invertované T vlny a Hypertrofia ľavej komoryECG right ventricular hypertrophy and inverted T waves

Invertované T vlny a Hypertrofia pravej komoryECG inverted T wave and pulmonary embolism

Invertované T vlny a Pľúcna embóliaECG inverted T waves and arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, dysplasia (ARVC, ARVD)

Invertované T vlny a Arytmogénna dysplázia pravej komoryECG inverted T wave and hypertrophyc cardiomyopathy

Invertované T vlny a Hypertrofická kardiomyopatiaECG inverted cerebral T waves and raised intracranial pressure

Invertované T vlny a Intrakraniálna hypertenziaECG inverted T wave and wellens syndrome type I

Invertované T vlny a Wellensov syndróm (Typ I)ECG inverted T wave and WPW syndrome type A - left-sided accessory pathway (Bundle of Kent)

Invertované T vlny a WPW syndróm (Typ A)

WPW syndrome type A, left-sided accessory pathway (Bundle of Kent)


ECG inverted T wave and WPW syndrome type B - right-sided accessory pathway (Bundle of Kent)

Invertované T vlny a WPW syndróm (Typ B)

WPW syndrome type B, left-sided accessory pathway (Bundle of Kent)


ECG inverted T wave and hypothyroidism

Invertované T vlny a Ťažká hypotyreózaECG inverted T waves and pacemaker, atrial ventricular pacing

Invertované T vlny a Pacemaker


Bifázická T vlna


ECG biphasic T waves (terminal negativity) and unstable angina pectoris

Bifázická negatívna T vlny a Nestabilná angina pectorisECG biphasic terminal negative T waves and Wellens syndrome type II

Bifázické negatívne T vlny a Wellensov syndróm (Typ II)ECG hypokalemia and biphasic T wave terminal positivity

Bifázické pozitívne T vlny a Hypokaliémia


Dvojitá T vlna


ECG hypokalemia double camel hump T waves (T wave and U wave)

Dvojitá T vlna a HypokaliémiaECG double camel hump T waves (T wave and P wave) and sinus tachycardia

Dvojitá T vlna a Sínusová tachykardiaECG double T waves camel hump and first av block (T wave and P wave)

Dvojitá T vlna a AV blokáda I. stupňaECG double camel hump T waves and sedond degree (2nd) AV heart block, Mobitz 2 (2:1)

Dvojitá T vlna a AV blokáda II. stupňa (2:1)


Plochá T vlna


ECG ischaemia flattened T waves

Ischémia a Ploché T vlny

ECG normal T wave after ischaemia with sinus rhythm

Sínusový rytmus a Normálne T vlny

 • Ide o EKG od pacienta vľavo
 • Pacient prestal bicyklovať na ergometrii
 • Po ústupe záťaže (ischémie) sa EKG normalizovalo
 • Na EKG je sínusový rytmus
ECG hypokalemia flattened T waves

Ploché T vlny a HypokaliémiaECG flattened T waves hypothyroidism

Ploché T vlny a Ťažká hypotyreóza


Peter Blahút
techmed@techmed.sk