TECHmED

Peter Blahút

T vlna

Depolarizácia a EKGŠírenie depolarizačnej vlny a EKG


Repolarizácia a EKGŠírenie repolarizačnej vlny a EKG


Depolarizácia a Repolarizácia myokarduDepolarizácia a Repolarizácia komorového myokardu


Depolarizácia a Repolarizácia v komorách

Akčný potenciál v Endokarde a Epikarde


Depolarizácia a Repolarizácia v predsieňach


T vlna (Najvariabilnejšia vlna)


EKG a Normálna T vlna


Konkordantná T vlnaDiskonkordantná T vlnaVysoká hrotnatá T vlnaVysoká široká T vlnaInvertovaná T vlnaBifázická T vlna
Dvojitá T vlnaPlochá T vlnaNormálna T vlna

Normálna T vlna a Sínusový rytmus


Vysoká T vlna

Hyperkaliémia


Hyperakútna T vlna


Benígna skorá repolarizácia


Hyperkaliémia


Hyperakútna T vlnaVysoké hrotnaté T vlny a HyperkaliémiaHyperakútne T vlny a Akútny Predný-spodný STEMIVysoké T vlny a Benígna skorá repolarizácia


Invertovaná T vlna

Invertované T vlny - PediatrickéInvertované T vlny - Perzistujúce juvenilnéInvertované T vlny u športovcovInvertované ischemické T vlny a Nestabilná angina pectorisInvertované T vlny a HyperventiláciaInvertované T vlny a Blokáda ľavého Tawarového ramienkaInvertované T vlny a Blokáda pravého Tawarového ramiankaInvertované T vlny a Hypertrofia ľavej komoryInvertované T vlny a Hypertrofia pravej komoryInvertované T vlny a Pľúcna embóliaInvertované T vlny a Arytmogénna dysplázia pravej komoryInvertované T vlny a Hypertrofická kardiomyopatiaInvertované T vlny a Intrakraniálna hypertenziaInvertované T vlny a Wellensov syndróm (Typ I)
Invertované T vlny a WPW syndróm (Typ A)
Invertované T vlny a WPW syndróm (Typ B)Invertované T vlny a Ťažká hypotyreózaInvertované T vlny a Pacemaker


Bifázická T vlna


Bifázická negatívna T vlny a Nestabilná angina pectorisBifázické negatívne T vlny a Wellensov syndróm (Typ II)Bifázické pozitívne T vlny a Hypokaliémia


Dvojitá T vlna


Dvojitá T vlna a HypokaliémiaDvojitá T vlna a Sínusová tachykardiaDvojitá T vlna a AV blokáda I. stupňaDvojitá T vlna a AV blokáda II. stupňa (2:1)


Plochá T vlna


Ischémia a Ploché T vlny


Sínusový rytmus a Normálne T vlnyPloché T vlny a HypokaliémiaPloché T vlny a Ťažká hypotyreóza