TECHmED

Peter Blahút

Torsades de Pointes

Polymorfná komorová tachykardia


Torsades de Pointes


Predĺžený QT intervalTorsades de Pointes


Torsades de Pointes vs. Polymorfná KT

Polymorfná komorová tachykardia


Interventrikulárna disperzia repolarizácie


Transmurálna disperzia repolarizácie


EKG a Transmurálna disperzia repolarizácie


Predĺžený QT interval

Predĺžený QT interval a Transmurálna disperzia repolarizácie


Skorá after-depolarizácia a Torsades de Pointes

Skorá after-depolarizácia a Torsades de Pointes


Re-entry a Torsades de Pointes


EKG a Torsades de PointesTorsades de Pointes


EKG a Začiatok Torsades de Pointes


Pauza dependentná Torsades de Pointes

Pauza dependentná Torsades de Pointes


Pauza independentná Torsades de Pointes

Pauza independentná Torsades de Pointes
Sínusový rytmus a Komorový kupletTorsades de Pointes (Short-coupled TdP)Torsades de Pointes (SLS sekvencia)Torsades de Pointes (SLS sekvencia) a Fibrilácia komôrTorsades de Pointes (SLS sekvencia)