TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Tretia srdcová ozva


Tretia srdcová ozva

Peter Blahút
techmed@techmed.sk


tretia srdcová ozva

Tretiu srdcovú ozvu počujeme na začiatku diastoly po druhej srdcovej ozve. III. ozva je často znak srdcového zlyhávania. Vzniká pre prudké prúdenie krvi do dilatovaných, alebo non-compliantných komôr. V ojedinelých prípadoch je u ľudí do 40 rokov a športovcov považovaná za fyziologickú, pre vyššiu rýchlosť prietoku krvi cez srdce. Ak ozvu počujeme v neskoršom veku je takmer vždy považovaná za patologickú a signalizuje srdcové zlyhávanie. Počuteľná III. ozva spolu s prvou a druhou srdcovou ozvou vytvára charakteristický zvuk cválajúceho koňa - gallop.

auskultácia tretej srdcovej ozvy

III. srdcová ozva

Zdravý ľudia s vyšším srdcovým prietokom
Anémia
Hypertyreóza
Myxóm
Mitrálna regurgitácia
Hypertrofická kardiomyopatia
Konštriktívna perikarditída


Peter Blahút
techmed@techmed.sk