TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Tretia srdcová ozva

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Tretia srdcová ozva

Peter Blahút
techmed@techmed.sk
šípka späť

Tretia srdcová ozvatretia srdcová ozva
tretia srdcová ozva


auskultácia tretej srdcovej ozvy auskultácia tretej srdcovej ozvy


Peter Blahút
techmed@techmed.sk