TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Trifascikulárna blokáda

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Trifascikulárna blokáda

Trifascicular block

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Komorový prevodový systémTrifascicular block, Right bundle branch (RBB), Left anterior fascicle (LAF), Left posterior fascicle (LPF)

Trifascikulárna blokáda


Varianty Trifascikulárnej blokády


Alterujúca Tawarová blokáda

 • Strieda sa BPTR a BĽTR
 • Na EKG sa strieda obraz BPTR a BĽTR
Trifascicular block, Alternating RBBB and LBBB

Alterujúca Bifascikulárna blokáda

Trifascicular block, alternating bifascicular block (RBBB + LPFB), (RBBB + LAFB)

BPTR + AV blokáda II. stupňa (Mobitz II)

 • Je BPTR a AV blok II. stupňa (Mobitz II)
 • AV blokáda II. stupňa - Mobitz II
  • je intermitentná porucha vedenia
  • takmer vždy (v 75%) infrahisálne (na úrovni Tawarových ramienok)
 • Na EKG je BPTR a AV blokáda II. stupňa (Mobitz II)
Trifascicular block, RBBB and 2nd degree (Mobitz II)

BĽTR + AV blokáda II. stupňa - Mobitz II

 • Je BĽTR a AV blok II. stupňa (Mobitz II)
 • AV blokáda II. stupňa - Mobitz II
  • je intermitentná porucha vedenia
  • takmer vždy (v 75%) infrahisálne (na úrovni Tawarových ramienok)
 • Na EKG je BĽTR a AV blokáda II. stupňa (Mobitz II)
Trifascicular block, LBBB and 2nd degree (Mobitz II)

Bifascikulárna blokáda + AV blokáda I. stupňa

Trifascicular block, Bifascicular block, First degree AV block

BĽTR + AV blokáda I. stupňa


Trifascicular block, LBBB and First degree AV block

Bifascikulárna blokáda + AV blokáda II. stupňa (Mobitz I)

Trifascicular block, Bifascicular block, Second degree AV block - Mobitz I - Wenckebach

BĽTR + AV blokáda II. stupňa (Mobitz I)


Trifascicular block, LBBB, second degree AV block - Mobitz I - Wenckebach

Kompletná Trifascikulárna blokáda


Complete trifascicular block, RBBB, LPFB, LAFB


ECG Trifascicular block (Bifascicular block + 1st degree AV block)

Trifascikulárna blokáda (Bifascikulárna blokáda + AV blokáda I. stupňa)
Trifascicular block, Bifascicular block, First degree AV block


ECG Trifascicular block (Bifascicular block + 1st degree AV block)

Trifascikulárna blokáda (Bifascikulárna blokáda + AV blokáda I. stupňa)
Trifascicular block, Bifascicular block, First degree AV block


ECG Trifascicular block, alternating RBBB and LBBB

Trifascikulárna blokáda (Alterujúca Tawarová blokáda)

Trifascicular block, alternating RBBB and LBBB


ECG complete trifascicular block, 3rd degree AV block, AV dissociation, Ventricular escape rhythm

Kompletná Trifascikulárna blokáda (AV blokáda III. stupňa)

 • AV disociácia
  • Predsiene (P vlny) a komory (QRS) sú od sebe nezávislé
  • Predsiene majú vlastnú frekvenciu a komory majú vlastnú frekvenciu
 • Komorové QRS komplexy majú tvar (BPTR a ĽPH)
 • AV blokáda III. stupňa s obrazom bifascikulárnej blokády
  • sa niekedy označuje ako Kompletná Trifascikulárna blokáda

Complete trifascicular block, RBBB, LPFB, LAFB, ventricular escape rhythm from LPF

Peter Blahút
techmed@techmed.sk