TECHmED

Peter Blahút

Trifascikulárna blokáda

Komorový prevodový systém


Trifascikulárna blokáda


Varianty Trifascikulárnej blokády


Alterujúca Tawarová blokáda


Alterujúca Bifascikulárna blokáda


BPTR + AV blokáda II. stupňa (Mobitz II)


BĽTR + AV blokáda II. stupňa - Mobitz II


Bifascikulárna blokáda + AV blokáda I. stupňa


BĽTR + AV blokáda I. stupňa


Bifascikulárna blokáda + AV blokáda II. stupňa (Mobitz I)


BĽTR + AV blokáda II. stupňa (Mobitz I)


Kompletná Trifascikulárna blokáda
Trifascikulárna blokáda (Bifascikulárna blokáda + AV blokáda I. stupňa)
Trifascikulárna blokáda (Bifascikulárna blokáda + AV blokáda I. stupňa)

Trifascikulárna blokáda (Alterujúca Tawarová blokáda)
Kompletná Trifascikulárna blokáda (AV blokáda III. stupňa)