TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / U vlna

šípka späť

U vlna

U wave

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Mechanizmus vzniku U vlny


ECG U wave overview, delayed repolarization

EKG a U vlna



ECG normal U wave duration and amplitude

Prominentná U vlna





ECG prominent u wave

Invertovaná U vlna




ECG inverted, negative, inversion U wave


ECG normal U wave and sinus bradycardia

Normálna U vlna a Sínusová bradykardia



ECG prominent U wave and hypokalemia

Prominentná U vlna a Hypokaliémia



ECG hypocalcaemia and U wave

U vlna a Hypokalciémia




ECG prominent U wave hypokalaemia, hypomagnesemia, Torsades de Pointes

Prominentná U vlna a Hypokaliémia, Hypomagneziémia, Torsades de Pointes



ECG u wave hypothermia

U vlna a Hypotermia



ECG U wave subarachnoid haemorrhage, raised intracranial pressure

U vlna a Subarachnoideálne krvácanie



ECG U wave and left ventricular hypertrophy, Sokolow Lyon index

U vlna a Hypertrofia ľavej komory



ECG U wave and septal hypertrophic cardiomyopathy

U vlna a Septálna hypertrofická kardiomyopatia



ECG prominent U wave digoxin side effects

U vlna a Digoxin


Invertovaná U vlna



ECG inverted U wave and unstable angine pectoris, ischeamia ECG inverted U wave prinzmetal angina pectoris

Instabilná angina pectoris

Prinzmetalová angina


Peter Blahút
techmed@techmed.sk