TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Upper rate behavior DDD pacemakera

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Upper rate behavior DDD pacemakera

Upper rate response of DDD pacemakers

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

URL (Upper rate limit)


ECG pacemaker URL (upper rate limit), maximum tracking rate (MTR)

DDD pacemaker (ApVp)


PVARP (Post ventricular atrial refractory period)


ECG pacemaker DDD mode, PVARP (Post ventricular atrial refractory period), VRP (Ventricular refractory period)

DDD pacemaker (ApVp)


TARP (Total atrial refractory period)


ECG pacemaker, TARP (Total atrial refractory period), TARP = AV interval (delay) + PVARP

DDD pacemaker (AsVp)


Upper rate behavior

 • Dvojdutinový pacemaker má zadefinovaný URL interval
  • Je to maximálna frekvencia P vĺn
   • ktoré pacemaker prenesie na komory

 • Upper rate behavior
  • Sa aktivuje ak frekvencia vlastných P vĺn predbehne URL
  • Je to naprogramovaná odpoveď pacemakera
   • Nejde o poruchu pacemakera
  • Môže vzniknúť len pri režime DDD (AsVp) - P wave tracking

 • Upper rate behavior môže odpovedať 3 spôsobmi
Upper rate behavior, Dual chamber pacemaker pacing, sensing lead

Pacemaker Blokáda 2:1

ECG pacemaker, Upper rate behavior 2:1 response, AV interval, PVARP, TARP, MTR, URL

Pacemaker blokáda 2:1, DDD pacemaker (AsVp)


Frekvencia pred blokádou 2:1Pacemaker uppper rete response: URI = AVI + PVARP, Fixed-ratio block 2:1

DDD pacemaker


Pacemaker Wenckebach

ECG pacemaker wenckebach upper rate response, URI (upper rate interval) is longer than TARP (total atrial refractory period)

Pacemaker wenckebach (režim DDD: AsVp)ECG pacemekar upper rate response wenckebach (4:3), AV block 2:1 - Wenckebach, AV delay, PVARP, TARP, MTR

Pacemaker Wenckebach (4:3), režim DDD: AsVpECG DDD (AsVp) pacemaker wenckebach, AVI, PVARP, TARP, URI, SAI (spontaneous atrial interval)

Pacemaker Wenckebach (4:3), režim DDD: AsVp


Frekvencia SA uzla a DDD pacemakerPacemaker upper rate response, LRL, 1:1 conduction, MTR, Wenckebach, TARP, 2:1 block

Frekvencia SA uzla a DDD pacemaker


Peter Blahút
techmed@techmed.sk