TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Určenie elektrickej osi srdca

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Určenie elektrickej osi srdca

Determination of the heart axis

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Končatinové EKG zvody


Heart axis rotation in frontal plane and ecg limb leads


Heart axis change with positive and negative ecg wave deflection

Pozitívny a Negatívny EKG kmit

 • Srdcový elektrický vektor sa
 • Pozitívny EKG kmit vzniká
  • Ak vektor smeruje ku povrchovej elektróde (+)
 • Negatívny EKG kmit vzniká
  • Ak vektor smeruje od povrchovej elektródy (+)

Určenie elektrickej osi srdca


1. Určenie kvadrantu ( zvody I, aVF )


Leads I and aVF divide the thorax into 4 electrical quadrants

Hlavný srdcový vektor a 4 kvadranty


2.Najvyšší R kmit ( najblbší S kmit )

Heart electrical vector in appropriate quadrant, tallest R wave or deepest S wave

Veľkosť R kmitu a hlavný srdcový vektor


Bifázický QRS komplex

Perpendicular electrical vector and equiphasic qrs complex in determination heart axis

Bifázický QRS komplex


Srdcová os v praxi

Normálna a Abnormálna srdcová os


Right superior quadrant axis, Right axis deviation, Normal - Intermediary axis, Left superior axis deviation

Normálna (intermediárna) srdcová os


II zvod a Deviácia osi


Determination normal and abnormal heart axis with quadrant method plus lead II

Srdcová os v Ľavom hornom kvadrante


Bifázický QRS komplex

calculating heart axis with equiphasic - biphasic qrs complex

Equifázický

 • Vektor je kolmý na zvod
calculating heart axis with positive qrs complex

Prevažne pozitívny

 • Vektor smeruje ku zvodu
calculating heart axis with negative qrs complex

Prevažne negatívny

 • Vektor smeruje od zvodu

Normálna srdcová os

ECG deflection in normal intermediate heart axis

Normálna srdcová os

 • Vektor smeruje do ľavého dolného kvadrantu
  • Zvody I a aVF sú pozitívne
 • Equifázický QRS v aVL
  • Vektor je kolmý na aVL zvod
 • Najvyšší R kmit v II zvode
 • Os vektora je +60°
Electrical vector and normal heart axis

Deviácia osi doľava

ECG deflection in left superior heart axis deviation

Deviácia osi doľava

 • Vektor smeruje do ľavého horného kvadrantu
  • Zvod I pozitívny a aVF negatívny
 • Negatívny QRS v II zvode
  • Vektor smeruje od II zvodu
 • Equifázický QRS v aVR
  • Vektor je kolmý na aVR zvod
 • Najhlbší S kmit v III zvode
 • Os vektora je -60°
Electrical vector and left superior heart axis deviation

Deviácia osi doprava

ECG deflection in right heart axis deviation

Deviácia osi doprava

 • Vektor smeruje do pravého dolného kvadrantu
  • Zvod I negatívny a aVF pozitívny
 • Zvod aVR je negatívny
  • Vektor smeruje od aVR zvodu
   (čiže niekde medzi zvody III a aVF)
 • R kmit III > aVF
  • Vektor je bližšie ku III zvodu
 • Os vektora je +110°
Electrical vector and right axis deviation

Extrémna deviácia osi

ECG deflection in extreme right superior axis deviation

Extrémna deviácia osi

 • Vektor smeruje hore
  • Spodné zvody (II, III, aVF) sú negatívne
 • Equifázický QRS v I zvode (je "trochu" viac negatívny)
  • Vektor je takmer kolmý na I zvod
 • Os vektora je -100°
Electrical vector and extreme right superior axis deviation

Peter Blahút
techmed@techmed.sk