TECHmED

Peter Blahút

Určenie elektrickej osi srdca

Končatinové EKG zvody


Pozitívny a Negatívny EKG kmit


Určenie elektrickej osi srdca


1. Určenie kvadrantu ( zvody I, aVF )


Hlavný srdcový vektor a 4 kvadranty


2.Najvyšší R kmit ( najblbší S kmit )

Veľkosť R kmitu a hlavný srdcový vektor


Bifázický QRS komplex

Bifázický QRS komplex


Srdcová os v praxiNormálna a Abnormálna srdcová os


Normálna (intermediárna) srdcová os


II zvod a Deviácia osi


Srdcová os v Ľavom hornom kvadrante


Bifázický QRS komplex

Equifázický


Prevažne pozitívny


Prevažne negatívny


Normálna srdcová os

Normálna srdcová os


Deviácia osi doľava

Deviácia osi doľava


Deviácia osi doprava

Deviácia osi doprava


Extrémna deviácia osi

Extrémna deviácia osi