TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Vlny, kmity, intervaly a segmenty na EKG

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Vlny, kmity, intervaly a segmenty na EKG

ECG waves, intervals and segments

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Elektrický vektor


Limb leads with mechanism of formation q wave, r wave, s wave during depolarization and repolarization

Depolarizácia a Repolarizácia


ECG mechanism p wave (atrial depolarization), qrs complex (ventricular depolarization), t wave (ventricular repolarization), u wave

Interval

 • Je úsek, ktorý obsahuje vlny, alebo kmity

ECG intervals: RR interval, QRS inteval, RR inteval, QT inteval, isoelectric line

Segment

 • Je úsek, ktorý obsahuje len izoelektrickú čiaru

ECG segment

Vlny a kmity (Wave)

 • Vlna
  • je oblá
 • Kmit
  • má ostrý špic
 • Wave
  • V angličtine sa vlny aj kmity
  • označujú ako wave (vlna)

ECG waves: P wave, q wave, r wave, s wave, t wave, u wave

PQ interval


PR (PQ) inteval bengins at the onset of te P wave ends at the QRS complex

RR interval


RR interval si inteval between two peak r wave

QRS komplex

 • Sa niekedy označuje ako QRS interval
 • QRS komplex zobrazuje depolarizáciu komôr
 • Depolazácia komôr3 elektrické vektory
  • Každý vektor má iný smer
 • Depolarizácia komôr
 • Komory majú masívnejší myokard ako predsiene
  • Preto je amplitúda QRS komplexu väčšia
   • ako amplitúda P vlny (depolarizácia predsieni)
 • Depolarizácia komôr (QRS komplex) trvá 0,06s - 0,1s

ECG QRS inteval represents duration of ventricular depolarization, contains q wave, r wave, s wave

QT interval


ecg qt interval represents the duration from depolarization to repolarization of the ventricles. Is duration of action potential

ST segment


ecg ST segment is normally isoelectric

T vlna

 • Zobrazuje repolarizáciu komôr
 • Je široká a nízka
  • Pretože repolarizácia je pomalšia a asynchrónnejšia
 • T vlna je najvariabilnejšia časť EKG krivky
 • Normálna T vlna je konkordantná
  • Má rovnaký smer ako QRS komplex

ECG T wave corresponds to phase 3 of the action potential. Represents the repolarization of the ventricles

U vlna

 • U vlna nasleduje po T vlne
 • Mechanizmus vzniku je otázny?
  • Asi ide o oneskorenú repolarizáciu komorového septa
 • Nie je vždy prítomná

ECG U wave are associaed with metabolic disturbances - hypokalemia

Peter Blahút
techmed@techmed.sk