TECHmED

Peter Blahút

Vlny, kmity, intervaly a segmenty na EKG

Elektrický vektor


Depolarizácia a Repolarizácia


Interval


Segment


Vlny a kmity (Wave)


PQ interval


RR interval


QRS komplex


QT interval


ST segment


T vlna


U vlna