TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Wellensov syndróm

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Wellensov syndróm

Wellens syndrome (critical stenosis of the left anterior descending artery - LAD)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Kritická proximálna stenóza RIA


Wellens syndrome, critical proximal left anterior descending (LAD) coronary artery stenosis

Wellensov syndróm

 • Wellens a De Zwann opísali v roku 1982
 • Wellensov syndróm
  • Je preinfarkt (predchodca infarktu)
  • Na EKG má atypické T vlny (V2-V3)
  • Má ho 15% pacientov s instabilnou anginou pectoris
  • Pacient nesmie ísť na ergometriu (záťažové EKG)
   • Počas ergometrie by dostal infarkt
   • Musí dostať stent do proximálnej RIA


critical stenosis of the left anterior descending artery (LAD) RIA

EKG a Wellensov syndróm


EKG a Wellensov syndróm (Typ I)


ECG Wellens syndrome type I (Type B), deeply symmetrically inverted T waves ECG Wellens syndrome type I (Type B), deeply symmetrically negative T waves

EKG a Wellensov syndróm (Typ II)


ECG wellens syndrome Type II (Type A), Biphasic T wave ECG wellens syndrome Type II (Type A), Biphasic, with initial positivity & terminal negativitye


Window-maker artery, critical proximal stenosis (occlusion) LAD (RIA)

Windowmaker artery

 • Je označenie pre
  • kritickú stenózu, alebo oklúziu proximálnej RIA
 • Kritická stenóza proximálnej RIA
 • Oklúzia proximálnej RIA
 • Windowmaker arteryveľmi zlú prognózu

Koronarografia RIA a Wellensov syndrómWindowmaker artery, 95% LAD stenosis, Wellens syndrome

Windowmaker artery

 • Pacient mal na EKG Wellensov syndróm (Typ I)
  • Symetrické hlboké negatívne T vlny (V2-V3)
  • Na 75% dostane do týždňa STEMI prednej steny
 • Pacient bol subjektívne bez ťažkosti
  • Len doma pociťoval opakovane bolesti na hrudníku
 • Na koronarografii vidíme 95% stenózu proximálnej RIA
  • Proximálna stenóza (aj oklúzia) RIA sa označuje ako windowmaker artery


coronarography, windowmaker artery, placing stent to LAD stenosis

Zavedenie stentu

 • Pacient dostal stent do proximálnej časti RIA


Wellens syndrom, critical stenosis LAD after complete recanalization after stent

Rekanalizácia RIA

 • Po stentingu je proximálna RIA kompletne rekanalizovaná
 • Pacient má fyziologické EKG
 • Opakované bolesti na hrudníku ustúpili


coronarography LAD video (movie). Wellens syndrome, Windowmaker artery
Windowmaker artery
(vľavo hore)
Kompletná rekanalizácia
(po zavedení stentu)

Pseudo-normalizácia T vĺn a Wellensov syndróm


Diferenciálna diagnostika a Wellensov syndróm


De Winterové T vlny a Wellensov syndróm

acute proximal LAD occlusion, De Winters T Waves acute proximal LAD stenosis, Wellens syndrome

De Winterové T vlny

 • Ide o proximálnu oklúziu RIA
 • Pacient má stenokardie (bolesti na hrudníku)
 • Považuje sa za ekvivalent STEMI

Wellensov syndróm

 • Ide o kritickú proximálnu stenózu RIA
 • Pacienti nemajú stenokardie
 • Do týždňa vznikne STEMI
ECG de winter T wave

EKG a De Winterové T vlny

ECG Wellens syndrome type I ECG Wellens syndrome type II

EKG a Wellensov syndróm

 • Zmeny sú vo V2-V3
 • Wellensov syndróm má 2 typy:
  • Symetrické hlboké T vlny (Typ I.)
  • Bifázické T vlny (Typ II.)


ECG Wellens syndrome type A (type II), Biphasic precordial T waves with terminal negativity (V2-V3)

Wellensov syndróm (Typ II)

 • Bifázické T vlny (V2-V3)
  • Prvá časť je pozitívna, druha negatívna
  • Minimálne ST elevácie < 1mm
 • Je zachovaná progresia R kmitu (R vo V3 > 3mm)
 • Pacient má asymptomatickú kritickú proximálnu stenózu RIA
critical proximal left anterior descending artery (LAD)


ECG (V2-V3) Wellens syndrome type A pattern (type II), Biphasic precordial T waves with terminal negativity (V2-V3)

Wellensov syndróm (Typ II)

 • Bifázické T vlny (V2-V3)
  • Prvá časť je pozitívna, druha negatívna
  • Minimálne ST elevácie < 1mm
 • Je zachovaná progresia R kmitu (R vo V3 > 3mm)
 • Pacient má asymptomatickú kritickú proximálnu stenózu RIA
critical proximal left anterior descending artery (LAD)


ECG (V2-V3) Wellens syndrome type A pattern (type II), wellens sign, wellens warning, wellens waves

Wellensov syndróm (Typ II)

 • Bifázické T vlny (V1-V4)
  • Zmeny môžu byť raritne (V1-V6), no najčastejšie (V2-V3)
  • Prvá časť je pozitívna, druha negatívna
  • Minimálne ST elevácie < 1mm
 • Je zachovaná progresia R kmitu (R vo V3 > 3mm)
 • Pacient má asymptomatickú kritickú proximálnu stenózu RIA
critical proximal left anterior descending artery (LAD)


ECG Wellens syndrome type B (type I), deep symmetrical T wave infersion

Wellensov syndróm (Typ I)

 • Symetrické hlboké negatívne T vlny (V1-V6, aVL, I)
  • Zmeny môžu byť raritne (V1-V6), no najčastejšie (V2-V3)
 • Je zachovaná progresia R kmitu (R vo V3 > 3mm)
 • Pacient má asymptomatickú kritickú proximálnu stenózu RIA
 • Ľavý predný hemiblok
critical proximal left anterior descending artery (LAD)


ECG De Winters peaked T waves vs. Wellens syndrome inverted T wave

De Winterové T vlny

 • Vysoké hrotnaté T vlny (V2-V5)
  • Ascendentné ST depresie (s depresiou J bodu > 1mm)
 • ST elevácia do 1mm (aVR)
 • Pacient mal symptomatiku STEMI
 • De Winterové T vlny sa považujú za ekvivalent STEMI
acute LAD occlusion, De Winters T waves

Peter Blahút
techmed@techmed.sk